ROTA ma sto lat!

Tak chętnie śpiewana na obczyźnie, jak i w naszej parafii, szczególnie przy okazjach rocznic państwowych,  patriotycznych i kościelnych, ROTA ma sto lat!   Jak mówią źródła – Maria Konopnicka napisała ten wiersz dla Wielkopolski i zarazem była to “rota przysięgi na wierność Ojczyźnie”, a wiązało się to ściśle z rosnącym oporem Polaków przeciwko niemieckiej polityce wywłaszczenia i wynarodowienia ludności polskiej w zaborze pruskim, zapoczątkowanej w 1886 r. bismarckowską “Ustawą dotyczącą popierania niemieckiego osadnictwa w prowincjach Prus Zachodnich i Poznania”.

  W styczniu 1910 r., dzięki muzyce Feliksa Nowowiejskiego, wiersz przekształcił się w pieśń. Ponoć po jej prawykonaniu na odsłonięciu pomnika grunwaldzkiego w Krakowie dnia 15 lipca 1910 r. “Rota” stała się prawie hymnem narodowym.

Może w tak ważny dzień historii Polski, jakim są wybory prezydenckie, warto na nowo przeczytać słowa Roty i głęboko zastanowić się nad ich przesłaniem. Bo jest ono bardzo głębokie i ważne dla wszystkich Polaków. Może szczególnie dla tych, którzy wybrali życie na obczyźnie.

          Rota

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas zgnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

2. Do krwi ostatniej kropli z żył
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i w pył
krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

4. Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.

Odzyska ziemi dziadków wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Słowa:                  Maria Konopnicka

Muzyka:               Feliks Nowowiejski