Św. Barbara w ołtarzu głównym

Barbara1Jak niektórzy zauważyli, z głównego ołtarza zniknęła postać Św. Jana Chrzciciela, który po odrestaurowaniu wróci na swoje właściwe miejsce przy chrzcielnicy. Zamienił się on ze św. Barbarą, która tam stała. Dlaczego Św. Barbara powędrowała na główny ołtarz?

Patron naszego kościoła wiele jej zawdzięcza. Gdy przebywał w Wiedniu to w 1565 roku ciężko zachorował i spodziewając się rychłej śmierci pragnął przyjąć ostatni raz Komunię Świętą. Właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego, wtedy sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk.

W tej samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce (widzimy to w jednym z bocznych obrazów na ścianie kościoła).

Od niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Autentyczność tych przeżyć potwierdził sam Stanisław prośbami realizacji tego polecenia.

Niech zatem Św. Barbara będzie bliżej Św. Stanisława. A tak pół żartem pół serio – może Św. Barbara byłaby dobrą Patronką ludzi podróżujących podziemnym metrem? Ona jest przecież świętą Patronką górników, czyli ludzi pracujących pod ziemią…. Smile