Szczególna służba – Ministranci

IMG_9528"Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii." – Jan Paweł II do ministrantów

W naszej parafii jak w niewielu parafiach naszej diecezji mamy 54 ministrantów. Blisko jedna czwarta to ministranci dojeżdzający z innych dzielnic. Jest to wielka radość i duma parafii, ale najważniejsze,…

jak mówi papież, aby ich służba pozwoliła im doświadczyć bliskości Boga.

W minionym miesiącu wydarzyły się trzy ważne wydarzenia w Liturgicznej Służbie Ołtarza.

1. Przyjęcie 10 nowych kandydatów do służby ministranckiej – 10 marca. Jest to znak, że wspólnota ministrancka wciąż jest żywa i przyciąga nowe osoby, to znak, że Chrystus wciąż zaprasza nowych apostołów. Życzeniami i mottem dla nich, niech będą słowa Jana Pawła II do ministrantów:

“Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach.”

2. Zwieńczeniem całej formacji ministranckiej jest służba przy ołtarzu, a szczególnie w najważniejszych uroczystościach liturgicznych w roku, jakim jest Triduum Paschalne. Wyrazy wdzięczności i pochwały należą się wszystkim uczestniczącym ministrantom za modlitwę, piekną oprawę i gorliwe wypełnienie funkcji i zadań liturgicznych. Kontynując rozważania Jana Pawła II do ministrantów, chce się powiedzieć za papieżem:

"Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą."

3. Diecezjalne Spotkanie Ministranckie z biskupem Chappetto. Tuż po świętach, 2 kwietnia, miało miejsce diecezjalne spotkanie ministrantów naszej diecezji w którym uczestniczyli także ministranci – delegaci naszej parafii z opiekunami ks. Jarosławem Lawrenzem CM i panem Krzysztofem. W czasie spotkania jak zawsze były rozmowy o powołaniu, była loteria z nagrodami oraz uroczysta Msza Święta. Biskup Chappetto dzielił się swoim doświdczeniem ministaranckim oraz zachęcał do gorliwej służby. Tego życzymy naszej wspólnocie ministranckiej, a szczególnie aby z tego grona wyrosły wzorem biskupa nowe i święte powołania:

„Pamiętajcie: On potrzebuje dzieci i młodzieży, którzy oprócz służby przy ołtarzu, staną się także sługami ołtarza, oddając się całkowicie na jego służbę, aby głosić Ewangelię i rozdzielać łaskę Bożą w całym świecie." Jan Paweł II do ministrantów

Ps. Zdjecia z powyższych wydarzeń ministranckich do obejrzenia na naszej stronie pod linkiem Altar Servers Page.

oprac. Krzysztof Gospodarzec