Tag Archives: 17 września

17 września – pamiętajmy w modlitwie

69 lat temu, 17 września 1939 roku, sowiecka Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. konsekwencje agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku ponosimy do dziś. Te wydarzenia ukształtowały bowiem obecną granicę Polski. Wtedy to nastąpiły także masowe deportacje ludności, które według różnych źródeł, objęły od kilkuset tysięcy do miliona obywateli polskich.
W naszych modlitwach pamiętamy dzisiaj o tych, którzy zginęli, o tych którzy zostali deportowani, którzy utracili najbliższych, którzy z tego powodu do dzisiaj muszą żyć poza granicami swojej Ojczyzny.