Tag Archives: 30 rocznica

Msza św w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W niedzielę 11 grudnia 2011, dwa dni przed 30 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w kościele Świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie, została odprawiona uroczysta msza święta w intencji ludzi, którzy w tamtych czasach bohatersko stawali w obronie Polski niepodległej, którzy cierpieli internowania, więzienia, prześladowania i nękania. Modliliśmy się za tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Modliliśmy się także o wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny i o mądrość i Bojaźń Bożą dla ludzi rządzących Polską w obecnym czasie.

Continue reading Msza św w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

30 rocznica NSZZ SOLIDARNOŚĆ – msza św. i kazanie

W niedzielę 29 sierpnia 2010 o godzinie 11:30 w kościele Św. Stanisława Kostki w Brooklynie została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana z racji 30 rocznicy powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz Marek Sobczak CM, a koncelebrował z nim ks. Jan Urbaniak CM.

Na początku liturgii ministranci i kapłani wprowadzili do kościoła poczty sztandarowe oraz przedstawicieli Solidarności. Przed ołtarzem został złożony okolicznościowy wieniec z biało-czewonymiz szarfami i napisem Solidarność.  We mszy świętej wzięli udział reprezentaci organizacji Liga Morska w białych mundurach i ze sztandarami, byli nieliczni przedstawiciele organizacji społecznych i weteranów. Zabrakło jednak tych, których ta sprawa powinna dotyczyć najbardziej członków Solidarności, którzy na każdej z 7 polskich mszy ś. tłumnie wypełniali kiedyś ten kościół, a nawet stali na chodnikach i ulicach przed kościołem….  dzisiaj było sporo wolnych miejsc w ławkach…   Continue reading 30 rocznica NSZZ SOLIDARNOŚĆ – msza św. i kazanie