Tag Archives: 40

40-to Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

W najbliższą sobotę, 9 listopada, rozpoczynamy nasze doroczne 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne ku czci Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Serdecznie zachęcamy do wspólnej lub prywatnej modlitwy adoracyjnej w nadchodzących dniach. (Poniżej podany jest program nabożeństw w poszczególne dni).     *****
Św. Alfons Liguori (1696-1787), doktor Kościoła, założyciel Zakonu Redemptorystów, doskonały teolog, patron teologów moralnych, który napisał wiele dzieł duchowych, apologetycznych i dydaktycznych, wypowiedział takie zdanie o Eucharystii i Kapłaństwie:  „Cały Kościół nie jest w stanie tak oddać czci Bogu, ani wyprosić tyle łask, co jeden kapłan odprawiający jedną Mszę świętą." Otóż kapłan sprawując jedną jedyną Mszę świętą, w której składa Jezusa Chrystusa w ofierze, oddaje Panu większą cześć, niż gdyby wszyscy ludzie razem wzięci, umierając dla Boga, złożyli Mu ofiarę ze swego życia.Co się tyczy władzy kapłanów nad prawdziwym Ciałem Jezusa Chrystusa, to jest kwestią wiary, że gdy wypowiadają słowa Konsekracji, Słowo Wcielone jest im posłuszne, zstępując na ich dłonie pod postaciami sakramentalnymi…” Nigdy nie może zabraknąć tego uwypuklenia związku między Kapłaństwem a Eucharystią. Nie może też zabraknąć modlitwy dziękczynnej do Boga za dar kapłaństwa, dzięki któremu Chrystus, daje się człowiekowi na pokarm duchowy i pozostaje pośród nas obecny w Eucharystii. Continue reading 40-to Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

Eucharistic Feast in our parish

Forty Hours Devotion. What is it? This is a special period of continuous prayer during which the Eucharist is exposed in a monstrance for adoration. The devotion begins with a Mass followed by continuous adoration over a 40-hour period, and it ends with a Mass or Vespers and Benediction. In the Bible the number 40 is associated with a sacred period of time: the rain at the time of the flood of Noah lasted 40 days and nights, and the Hebrews wandered in the desert for 40 years on the way to the Promised Land. Jesus fasted for 40 days before beginning his public ministry. The devotion was promoted by both Saint Philip Neri and Saint Ignatius of Loyola in the 1500s. In the United States, Saint John Neumann (1811-1860), bishop of Philadelphia, helped spread the devotion. Schedule of devotion in our parish is here. In the year 1263 a priest from Prague was on route to Rome making a pilgrimage asking God for help to strengthen his faith since he was having doubts about his vocation. Along the way he stopped in Bolsena 70 miles north of Rome. While celebrating Mass there, as he raised the host during the consecration, the bread turned into flesh and began to bleed. The drops of blood fell onto the small white cloth on the altar, called the corporal.

Continue reading Eucharistic Feast in our parish

40 – to Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

W najbliższą sobotę, 10 listopada, rozpoczynamy nasze doroczne 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne ku czci Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Serdecznie zachęcamy do wspólnej lub prywatnej modlitwy adoracyjnej w nadchodzących dniach. (Poniżej podany jest program nabożeństw w poszczególne dni).     *****    Św. Alfons Liguori (1696-1787), doktor Kościoła, założyciel Zakonu Redemptorystów, doskonały teolog, patron teologów moralnych, który napisał wiele dzieł duchowych, apologetycznych i dydaktycznych, wypowiedział takie zdanie o Eucharystii i Kapłaństwie:  „Cały Kościół nie jest w stanie tak oddać czci Bogu, ani wyprosić tyle łask, co jeden kapłan odprawiający jedną Mszę świętą." Otóż kapłan sprawując jedną jedyną Mszę świętą, w której składa Jezusa Chrystusa w ofierze, oddaje Panu większą cześć, niż gdyby wszyscy ludzie razem wzięci, umierając dla Boga, złożyli Mu ofiarę ze swego życia. Continue reading 40 – to Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

40 Hours–Eucharistic Devotion

Starting Saturday, November 10, we will conduct “40 Hours” Eucharistic Devotion to honor Jesus Christ truly present in the Most Holy Sacrament of the Altar(Program of devotion printed below). We encourage participation in celebrations and devotions as well as to private Adoration of the Most Blessed Sacrament during the three days of Eucharistic Devotions. Let us find some time and desire to join together for prayers of thanksgiving and glorification, by which we may receive an abundance of God’s Graces. St. Alphonse Liguori (1696-1787), doctor in the Church, founder of the Redemptorist Order, learned theologian, Patron Saint of Moral Theology, who wrote many pious, apologetic, and moralistic works, stated the following about the Eucharist and Priesthood:   Continue reading 40 Hours–Eucharistic Devotion

40 – to Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

ihsW najbliższą sobotę, 12 listopada, rozpoczynamy nasze doroczne 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne ku czci Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Serdecznie zachęcamy do wspólnej lub prywatnej modlitwy adoracyjnej w nadchodzących dniach. Poniżej podany jest program nabożeństw.

Św. Alfons Liguori (1696-1787), doktor Kościoła, założyciel Zakonu Redemptorystów, doskonały teolog, patron teologów moralnych, który napisał wiele dzieł duchowych, apologetycznych i dydaktycznych, wypowiedział takie zdanie o Eucharystii i Kapłaństwie:

Continue reading 40 – to Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne