Tag Archives: 40 rocznica

40 rocznica kapłaństwa

Składamy nasze najlepsze życzenia księdzu Janowi Urbaniakowi CM, który w poniedziałek 28 lutego 2011 roku obchodzi 40 rocznicę święceń kapłańskich.  Niech Boża łaska pomaga ks. Janowi służyć ludowi Bożemu z wigorem apostolskim i miłością Chrystusową.
    Niech Bóg obdarza Ciebie, księże Janie, zdrowiem i radością, abyś był zawsze gorliwy w służbie Bogu i człowiekowi. Wspieramy Ciebie naszymi modlitwami i dziękujemy za Twoją dotychczasową posługę apostolską i ofiarność w budowaniu Królestwa Chrystusowego na ziemi. Szczęść Boże i długach lat życia! Plurimus annos