Tag Archives: 55

55 lat kapłaństwa

Najlepsze życzenia składamy ks. Józefowi Szpilskiemu w 55 rocznicę święceń kapłańskich.   Życzymy mu  dużo zdrowia, wszelkich łask od Boga, nieustannej pogody ducha, którą miał do tej pory, dużo dobryuch przyciaciół i życzliwych ludzi oraz wszystkiego co najlepsze.

Dziękujemy Bogu, że 24 czerwca 1956 roku  ks. Józef wraz z 30 diakonami Zgromadzenia Księży Misjonarzy leżąc twarzą na ziemi podczas Litanii do Wszystkich Świętych podjął ostateczną decyzję i przyjął tego dnia święcenia kapłańskie. Stał się Apostołem Chrystusa, Misjonarzem, który najpierw w Polsce, a później na terenie Ameryki Północnej głosił Dobrą Nowinę o Zbawieniu i służył Bogu i ludziom. I Dziękujemy Bogu za Twoje powołanie, księże Józefie.  Plurimos Annos księże Józefie!

55 years of priesthood

Our sincerest wishes go to Fr. Joseph Szpilski CM on the 55th Anniversary of his Ordination.  We wish him good health, an abundance of God’s blessings, perpetual inner spiritual peace, which he has had until now and all the best.  We thank God for Your vocation, Fr. Joe. 

We thank God for June 24, 1956 when Fr. Joe and 30 deacons in the Congregation of the Mission  lying face down during the Litany to All Saints made the final decision to be ordained into the priesthood on that day.  He became an Apostle of Christ, Missionary, in Poland at first, and later on American soil he preached the Good News of Salvation and served God and people.   
Happy Anniversary, Fr. Joe!