Tag Archives: 70 rocznica

70 rocznica śmierci Św. Maksymiliana Kolbe

mkmb Przesłanie dzisiejszej, XX niedzieli zwykłego okresu liturgicznego jest jednoznaczne: Bóg pragnie zbawić człowieka, przy czym zbawienie to ma wymiar powszechny, uniwersalny, czyli katolicki. Dokładnie dzisiaj przypada 70. rocznica męczeńskiej śmierci św. o. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina z rodziny konwentualnej, patrona naszych trudnych czasów. Cóż takiego łączy wymowę dzisiejszych czytań liturgicznych ze wspomniana rocznica? W kontekście prawdy o powszechności zbawienia uświadamiamy sobie, ze również świętość ma taki uniwersalny wymiar, bo przemawia także po latach, promieniuje blaskiem cnót, inspirując do pytań o osobiste doświadczenie wiary. Heroiczny czyn św. Maksymiliana w obozie koncentracyjnym Auschwitz, wieńczący cale jego Zycie oddane Bogu, pozostaje wciąż wymowny i przekonuje, że słowa Jezusa w życiu jego uczniów mogą spełniać sie dosłownie: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Przeczytaj cały list o Św. Maksymilianie Kolbe na 70 rocznicę Jego śmierci (plik PDF)