Tag Archives: adoracja

Adwentowe Czuwanie Młodzieżowe

W sobotę 18 grudnia w ramach parafialnego czuwania pierwszą część poprowadziła młodzież. Psalmy, poezja i pieśni prowadziły do kulminacyjnej części:  przypowieści o 10 pannach.  Czuwanie przygotowała parafialna grupa młodzieżowa z ks. Jarkiem i panem Krzysztofem, którą wsparła młodzież sobotnich szkół św. Stanisława Kostki i Cyryla i Metodego. To dobry początek być może innych wspólnych akcji młodzieżowych. Obyśmy umięli jak te rozsądne panny z przypowieści oczekiwać Ciebie Panie Jezu w czasie nadchodzących świąt jak i przez całe życie, jak pisze poeta:   Bo życie całe to Adwent. Continue reading Adwentowe Czuwanie Młodzieżowe

Chrystus czeka…

Gdy chcemy doświadczyć Chrystusa w Jego pełni – to nie możemy ograniczać się do spoglądania się na święty obrazek, do odmówienia pacierza, do bezmyślnie wysłuchanej niedzielnej mszy świętej, do powiedzenia — ja wierzę, ja kocham Boga, do skoncentrowania się na trosce o drugiego człowieka. To zbliża do poznania Boga.    Gdy jednak chcemy doświadczyć Chrystusa w Jego pełni – to musimy przyjść do Niego, musimy się otworzyć na działanie Jego łask. Tak jak jedynie będąc nad oceanem możemy przeżyć misterium morza, tak rzeczywistość Chrystusa można najpełniej odczuć dopiero w Eucharystii. Właśnie tu ON daje nam się CAŁY – w pełni swojej rzeczywistości. Dlatego trzeba nam świadomie i dobrowolnie stawić się w Jego obecności przed Najświętszym Sakramentem z wiarą, że On tu jest obecny całą swoją Istotą. Continue reading Chrystus czeka…