Tag Archives: aDWENT

“NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ WYBRAŁA BETLEJEM…” refleksja

Adwent – czekamy na Chrystusa. Cała ludzkość czeka na Jezusa. Potrzebujemy Jezusa. Bo wokół nas i w nas tyle zakłamania, fałszu, obłudy, że już prawie zapomnieliśmy, czym jest prawda. Wokół nas tyle czerni i szarości, że zapomnieliśmy już prawie, czym jest światłość. Wokół nas tyle nienawiści, złości, brutalności, że zapomnieliśmy już prawie, czym jest dobroć i miłość. Wokół nas tyle chciwości, zazdrości, że zapomnieliśmy, czym jest bezinteresowność.

Continue reading “NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ WYBRAŁA BETLEJEM…” refleksja

Rekolekcje Adwentowe

Adw2012Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe, które w dniach od 16 – 19 grudnia 2012 poprowadzi Ojciec Paweł Bielecki, kapucyn, misjonarz pracujący w Libanie. Nauki będą prowadzone w czasie mszy świętych w następujących godzinach: SOBOTA: 19:00 ; NIEDZIELA: 7:30, 10:15, 11:30, 13:00, 20:00; PONIEDZIAŁEK: 9:00, 19:00; WTOREK: 9:00, 19:00; ŚRODA: 9:00, 19:00. Nauka dla dzieci będzie w niedzielę o godz. 13.00 i w poniedziałek o godz. 18.00. Continue reading Rekolekcje Adwentowe

Sacrament of Penance – Dzień Spowiedzi

Friday (12/21) is the day of the Sacrament of Penance in our parish when we have guest priests to listen to individual confessions. This opportunity will be here from 6 – 8 PM. Please make an effort to prepare yourselves for Christmas!

W piątek 21 grudnia witamy księży gości, którzy pomagają nam słuchać spowiedzi świętej w godzinach od 18:00 do 20:00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej okazji do przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia poprzez sakrament pokuty.

Przyjął ciało z Maryi Dziewicy – rozważanie

Kończy się czas adwentowego oczekiwania na przyjście Pana, w adwentowym wieńcu palą się już cztery świece. Nadchodzi tak długo oczekiwany dzień. Maryja porodzi swego pierworodnego Syna, któremu nada imię Jezus. W dzisiejszej Ewangelii, słyszymy bowiem znamienne słowa wypowiedziane przez Maryję w obecności Anioła: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” ( Łk 1,28 ).

Ludzkość boleśnie doświadczona przez grzech, od dawna oczekiwała na zbawcze działanie miłosiernego Boga. Bóg wypełnił swoje zbawcze obietnice. Zrealizował swój odwieczny plan: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” ( Ga 4,4-5).

Continue reading Przyjął ciało z Maryi Dziewicy – rozważanie

Rekolekcje Adwentowe

RA2011Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe, które w dniach od 18 – 21 grudnia 2011 poprowadzi ks. Wojciech Kozłowski CM.   Nauki będą prowadzone w czasie mszy świętych w następujących godzinach:

SOBOTA: 19:00 ;   NIEDZIELA: 7:30, 10:15, 11:30, 13:00, 20:00;   PONIEDZIAŁEK: 9:00, 19:00;   WTOREK: 9:00, 19:00;   ŚRODA: 9:00, 19:00.  Nauka dla dzieci będzie w niedzielę o godz. 13.00 i w poniedziałek o godz. 18.00.

Codziennie będzie okazja do odprawienia spowiedzi świętej godzinę przed mszą świętą oraz zaraz po jej zakończeniu.

Główna spowiedź przedświąteczna będzie w czwartek 22 grudnia w godzinach od 18:00 do 20:00.

Continue reading Rekolekcje Adwentowe

Zespół Ekumenia wprowadza nas w Adwent

Ekumenia Nowy rok liturgiczny rozpoczął się w naszej parafii uroczyście i nastrojowo. Przy ołtarzu stoi świeca Roratnia, obok drabinka Adwentowa ze zstępującym Dzieciątkiem, a przy wejściu do prezbiterium Adwentowy wieniec z czterema świecami przypominającymi o czterech tygodniach tego okresu. Obok Drzewko Darów z prośbą o prezenty dla dzieci z domów dziecka. W radosną zadumę nad Adwentem czyli oczekiwaniem na Boże Narodzenie i drugie przyjście Chrystusa, wprowadził nas zespół Ekumenia z Polski, który tworzył oprawę muzyczną każdej mszy świętej.

Continue reading Zespół Ekumenia wprowadza nas w Adwent

Czas duchowego przygotowania – rozważanie

Kolejny już raz w naszym życiu stajemy u progu Adwentu, czasu radosnego oczekiwania i duchowego przygotowania się na świętowanie przyjścia na świat Syna Bożego, narodzonego z Maryi w ubogiej grocie w Betlejem. Jest to jednocześnie dla nas , czas nawrócenia i odnalezienia często gdzieś zagubionej wiary, odbudowania wiary słabej, wyjścia z duchowego lenistwa.

W liturgii adwentowej Kościół woła: „Wzbudź swą potęgę i przyjdź nas zbawić”. To wezwanie, powinno stanowić dla nas myśl przewodnią w I i II niedzielę Adwentu. Chociaż słowa te przepojone są zgrozą i wizją końca świata, to jednak proroctwo kończy się słowami: „Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28). 

Continue reading Czas duchowego przygotowania – rozważanie

Rodzinny Kalendarz Adwentowy

klinknij tutaj…

Przewodnią myśl Adwentu stanowi oczekiwanie na przyjście Pana. Wskazuje na to już sama nazwa „Adwent”, pochodząca od wyrazu łacińskiego adventus. W języku kościelnym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa słowo to przyjęło się do oznaczenia tajemnicy Objawienia. Adwent to zejście Boga do ludzi, aby ich opromienić światłem prawdy, to również przyjście Syna Człowieczego.  Continue reading Rodzinny Kalendarz Adwentowy