Tag Archives: alcohol

Outreach Project

During our recent Cluster meeting for clergy and laity we were asked to promote the Outreach Project which is ready to serve the people of our area.

Outreach is a premier provider and champion of quality, life-changing drug and alcohol abuse treatment and training services.  For nearly three decades, Outreach has reached out to build healthy lives throughout the New York Metropolitan Area. Continue reading Outreach Project

W walce z uzależnieniami…

Podczas ostatniego spotkania dekanatu przemawiał do zgromadzonych przedstawiciel organizacji Outreach Project, prosząc o upowszechnienie tej informacji.
Outreach Project – Greenpoint jest przychodnią uprawnioną do prowadzenia programów leczenia uzależnień od różnych substancji chemicznych. Przychodnia posiada licencję wydaną przez Urząd do spraw Nadużywania Alkoholu i Innych Substancji Uzależniających w Stanie Nowy York (New York State Office of Alcohol and Substance Abuse Services) i stanowi oddział niedochodowej organizacji Outreach Development Corporation, Inc. Continue reading W walce z uzależnieniami…

Self-Help Center for Drug Abuse

Self-Help Center for Drug Abuse “Drogadictos Anonimos A.C”  helps anyone who has a drug or alcohol addiction. This center is free of charge.  It mission is to reach to all individuals with the need to recover from drug addiction, regardless of age, social status, ethnicity.      Share this information with others…

Drogadictos Anonimos A.C
33-19  101th Street    Corona, NY 11368

Group  “El Ricon De La Vida”
Tel: 718-458-0108     Fax: 718-396-9031
www.drogadictosanonimos.org