Tag Archives: an Paweł Drugi

Kazanie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego i Dzień Beatyfikacji

Drodzy Bracia i Siostry,
wyjątkowe jest bogactwo dzisiejszej niedzieli, która skupia wiele możliwych tematów do refleksji. Wybrałem ten, który dotyka Bożego Miłosierdzia, włączając do homilii trzy elementy, które nam ukazuje dzisiejsza liturgia: drzwi, pokój i bojaźń, a naszymi przewodnikami niech będą Chrystus, błogosławiony Jan Paweł II i święta Faustyna.
Za drzwiami, o których nam mówi dzisiejsza Ewangelia, panuje strach. Wystraszeni uczniowie przeżywają ogromny dramat: Chrystus dla którego zostawili domy, rodziny, sieci rybackie umarł. Ten, który kilka dni temu swojego przyjaciela Łazarza przywołał ze śmierci do życia, jednym krótkim wezwaniem, został ukrzyżowany i jego ciało złożono w grobie. Boją się, są zagubieni, zdradzili swojego Mistrza, uciekli, jeszcze nie rozumieją logiki krzyża.
Kiedy Jan Paweł II wypowiadał słowa: „otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się”, miliony ludzi żyło w strachu, często jeszcze większym, niż apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, a i w Kościele nie brakowało ognisk niepokoju i narastającego kryzysu. Continue reading Kazanie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego i Dzień Beatyfikacji