Tag Archives: Barbara

St. Barbara on the main altar…

Barbara1Some individuals have noticed that the statue of St. John the Baptist has disappeared from the main altar. After its restoration, it will return to its proper place near the baptismal font. He has switched places with St. Barbara, who stood there. And, why did St. Barbara wander onto the main altar? The patron saint of our parish owes her a debt of gratitude. While he was in Vienna circa the year 1565, he was very ill and expecting to die soon, so he wanted to receive Holy Communion. The owner of the building would not allow a Catholic priest to enter the building. Thus he turned to St. Barbara, patron saint of a peaceful death, who appeared in his room accompanied by two angels and brought him Communion.

Continue reading St. Barbara on the main altar…

Św. Barbara w ołtarzu głównym

Barbara1Jak niektórzy zauważyli, z głównego ołtarza zniknęła postać Św. Jana Chrzciciela, który po odrestaurowaniu wróci na swoje właściwe miejsce przy chrzcielnicy. Zamienił się on ze św. Barbarą, która tam stała. Dlaczego Św. Barbara powędrowała na główny ołtarz?

Patron naszego kościoła wiele jej zawdzięcza. Gdy przebywał w Wiedniu to w 1565 roku ciężko zachorował i spodziewając się rychłej śmierci pragnął przyjąć ostatni raz Komunię Świętą. Właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego, wtedy sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk.

Continue reading Św. Barbara w ołtarzu głównym