Tag Archives: beatyfikacja

Nowi Błogosławieni z Rodziny Wincentyńskiej

W niedzielę 13 października w „Roku wiary” w Tarragona w Hiszpanii, zostało beatyfikowanych 522 męczenników, mężczyzn i kobiet którzy dali świadectwo wiary w XX wieku. Ci nowi błogosławieni pochodzili z różnych diecezji na terenie Hiszpanii i z różnych Zgromadzeń. W śród tej grupy 42 nowych błogosławionych pochodziło z Rodziny Wincentyńskiej. Są to:
27 Sióstr Szarytek;  11 Księży ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy; 3 Braci ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy; 1 świecka, Dolores Broseta, członkini Córek Maryi od Cudownego Medalika.

My, pracujący przy tej parafii kapłani ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, oddajemy Bogu cześć, chwałę i dziękczynienie za tych wyznawców wiary i męczenników, których On powołał do złożenia świadectwa wierze. Oni tę ofiarę życia złożyli z miłości do Boga. Niech zawsze będą zachętą dla nas, kapłanów, synów Św. Wincentego a Paulo, do większej gorliwości w służbie Bogu i inspiracją do pogłębiana naszej miłości do Boga.       Więcej czytaj tutaj…

Papież Maryjny

W ubiegłą niedzielę, głęboko przeżyliśmy wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak się pięknie złożyło, że beatyfikacja odbyła się w Święto Miłosierdzia Bożego, ale także w dniu rozpoczynającym miesiąc Maryjny.  Wydaje się, że tak powinno być, że nie jest to tylko przypadek. Dlatego dzisiaj w majowej zadumie, zastanówmy się, co łączy Maryję z Papieżem Polakiem.

Otóż, kiedy   Kardynał Karol Wojtyła został wybrany  na Stolicę Piotrową, tak jak Maryja z pokorą przyjął i wypełniał wolę Bożą. Natomiast Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, wypełniała cały pontyfikat Jana Pawła II.   M – jak Maryja, to przecież litera z Jego papieskiego herbu. Wierzymy, że teraz,  w najpiękniejszym miesiącu roku jakim jest maj, na pewno nasz drogi Papież na wyżynach nieba modli się u boku ukochanej Matki Syna Bożego. W zadumie wspomina Jej rolę w dziele zbawienia i z radością powtarza słowa Łukasza Ewangelisty: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się Słowa powiedziane Ci od Pana”(Łk 1,45).

Ty przecież Maryjo szczerze wyznałaś: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Continue reading Papież Maryjny

Kazanie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego i Dzień Beatyfikacji

Drodzy Bracia i Siostry,
wyjątkowe jest bogactwo dzisiejszej niedzieli, która skupia wiele możliwych tematów do refleksji. Wybrałem ten, który dotyka Bożego Miłosierdzia, włączając do homilii trzy elementy, które nam ukazuje dzisiejsza liturgia: drzwi, pokój i bojaźń, a naszymi przewodnikami niech będą Chrystus, błogosławiony Jan Paweł II i święta Faustyna.
Za drzwiami, o których nam mówi dzisiejsza Ewangelia, panuje strach. Wystraszeni uczniowie przeżywają ogromny dramat: Chrystus dla którego zostawili domy, rodziny, sieci rybackie umarł. Ten, który kilka dni temu swojego przyjaciela Łazarza przywołał ze śmierci do życia, jednym krótkim wezwaniem, został ukrzyżowany i jego ciało złożono w grobie. Boją się, są zagubieni, zdradzili swojego Mistrza, uciekli, jeszcze nie rozumieją logiki krzyża.
Kiedy Jan Paweł II wypowiadał słowa: „otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się”, miliony ludzi żyło w strachu, często jeszcze większym, niż apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, a i w Kościele nie brakowało ognisk niepokoju i narastającego kryzysu. Continue reading Kazanie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego i Dzień Beatyfikacji

Nowenna Dziękczynna – Tydzień 9

Nowenna dziękczynna za dar beatyfikacja Jana Pawła II ofiarowana w intencji rodzin:

Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest jednoznaczne i kategoryczne. Bóg zakazuje: „Nie zabijaj” (por. Wj 20,13). Żaden ludzki prawodawca nie może więc powiedzieć: wolno ci zabijać, masz prawo zabijać czy nawet powinieneś zabijać. Niestety, w historii naszego stulecia taka dewiacja stała się rzeczywistością. W sposób demokratyczny dochodziły do władzy siły polityczne, które wydawały ustawy sprzeczne z prawem do życia, jakie posiada każdy bez wyjątku człowiek, a czyniły to w imię obłędnych racji, na przykład eugenicznych, etnicznych lub też innych. Zjawiskiem nie mniej niebezpiecznym są dzisiaj ustawodawstwa, które nie respektują prawa do życia od chwili poczęcia. Towarzyszy im, niestety, szerokie przyzwolenie lub zgoda opinii publicznej. Jakże można moralnie zaakceptować prawa, które dozwalają zabijać człowieka poczętego, a który już żyje w łonie matki? Prawo do życia staje się w ten sposób udziałem wyłącznie ludzi dorosłych, którzy mogą także w parlamentach przeprowadzać swoje plany i realizować własne interesy. Prawo do życia zostaje odmówione ludziom nie narodzonym. Continue reading Nowenna Dziękczynna – Tydzień 9

Nowenna Dziękczynna – Tydzień 8

Nowenna dziękczynna za dar beatyfikacja Jana Pawła II ofiarowana w intencji rodzin:

Słowa Jana Pawła II: Kiedy mówimy o „pięknej miłości”, to niewątpliwie mówimy zarazem o pięknie. Mówimy o pięknie miłości, ale mówimy też o pięknie człowieka, który w mocy Ducha Świętego jest zdolny do takiej miłości, mówimy o pięknie mężczyzny i o pięknie kobiety. Mówimy o ich pięknie jako braci i sióstr, jako oblubieńców, jako małżonków. Nie tylko tajemnica „pięknej miłości” została wyjaśniona w Ewangelii, ale także najgłębsza tajemnica wszelkiego piękna. Piękno bowiem jest od Boga, tak jak miłość. Od Boga są oni oboje: mężczyzna i kobieta, osoby, które stają się wzajemnie dla siebie darem. Z pierwotnego daru Ducha, „który daje życie”, rodzi się ten ich wzajemny dar bycia mężem i żoną — nie mniej jak dar bycia bratem i siostrą.     Continue reading Nowenna Dziękczynna – Tydzień 8

Nowenna – tydzień 5 – Miłość jest wymagająca

Słowa Jana Pawła II:

Miłość, której Paweł Apostoł poświęcił słowa swego hymnu z Pierwszego Listu do Koryntian — ta, która jest „cierpliwa” i „łaskawa”, ta, która „wszystko przetrzyma” (13,4-7), jest z pewnością wymagająca. Piękno jej właśnie na tym polega, że jest wymagająca i w ten sposób kształtuje prawdziwe dobro człowieka oraz promieniuje prawdziwym dobrem.
Miłość jest prawdziwa wówczas, gdy tworzy dobro osób i wspólnot, gdy tym dobrem obdarowywuje drugich. Tylko zaś człowiek, który umie wymagać od siebie samego w imię miłości, może także wymagać miłości od drugich. Trzeba, ażeby ludzie współcześni taką wymagającą miłość odkrywali u podstaw rodziny. Ona bowiem musi być zdolna do tego, aby „wszystko przetrzymać”.

Continue reading Nowenna – tydzień 5 – Miłość jest wymagająca

W oczekiwaniu na beatyfikację…

Rozpoczęliśmy duchowe przygotowania na dzień beatyfikacji Jana Pawła Drugiego. Niech pomoże nam w tych przygotowaniach poniższy artykuł  zatytułowany “Wyniesiony na ołtarze“. 

      Cały świat przygotowuje się na wielkie wydarzenie, jakim będzie niewątpliwie wyniesienie na ołtarze Wielkiego Papieża Polaka. Dlatego pragnę dzisiaj powrócić wspomnieniami w moich rozważaniach, do dnia Jego narodzin dla nieba.  Jan Paweł II – Wielki Papież, odszedł  do domu Ojca, na oczach całego świata. Poruszyły się serca wszystkich chrześcijan, wyznawców judaizmu, muzułmanów, buddystów, niewierzących. Stało się coś, czego nikt do końca w tym momencie zrozumieć nie zdołał. Jednocześnie w tragicznej ciszy sobotniego wieczoru, wyraźnie zabrzmiały w naszych uszach słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.  Continue reading W oczekiwaniu na beatyfikację…

9 Tygodniowa Nowenna Dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II

Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii 9 tygodniową Nowennę dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II dedykujemy ją w intencji rodzin, o które tak bardzo troszczył się Jan Paweł II.  Nasza Nowenna co tydzień będzie zawierała słowa Jana Pawła II o rodzinie i krótką modlitwę. Odmawiać ją będziemy po każdej niedzielnej mszy świętej. Zachęcamy do odmawiania jej w domu.
     Jednym z wielu tytułów, którymi moglibyśmy określić Jana Pawła II to tytuł – Papież Rodziny. Troska o rodzinę, wyrażana w dokumentach Jana Pawła II wiązała się przede wszystkim z uznaniem jej za początek i podstawę życia indywidualnego i społecznego każdego człowieka. Ojciec Święty wpisywał rodzinę w dobro wspólne ludzkości, mówiąc, że za pierwszy i naturalny związek społeczności ludzkiej należy uważać tylko rodzinę, opartą na związku małżeńskim zawartym dobrowolnie, jedynym i nierozerwalnym. Rodzina powstaje wówczas, gdy urzeczywistnia się przymierze małżeńskie, które otwiera małżonków na dozgonną wspólnotę miłości i życia, dopełniając się w sposób specyficzny przez zrodzenie potomstwa. W ten sposób “komunia” małżonków daje początek wspólnocie, jaką jest rodzina. Continue reading 9 Tygodniowa Nowenna Dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II

Jan Paweł II będzie beatyfikowany 1 Maja 2011

14 stycznia 2011 o godz. 11 Benedykt XVI przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato. Papież promulgował przygotowany przez tę dykasterię dekret o autentyczności cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy, s. Marie-Simone Pierre Normand, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Chodzi o jej niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia nagłego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona. Beatyfikacja Jana Pawła II odbędzie się w Watykanie 1 maja br. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Uroczystościom beatyfikacyjnym będzie przewodniczyć w Watykanie osobiście Benedykt XVI.

DZIĘKUJMY WSPÓLNIE BOGU ZA TĘ WSPANIAŁĄ WIADOMOŚĆ!!

Więcej informacji na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej

ks. Jerzy Popiełuszko – pantomima

W sobotę 5 czerwca 2010, po mszy świętej wieczornej, młodzież oraz ministranci naszej parafii, przedstawili pantomimę o życiu i śmierci ks. Jerzego Popiełuszko. Było to modlitewne wprowadzenie do uroczystości beatyfikacyjnych tego polskiego kapłana, opiekuna Solidarności i robotników, walczącego o dobro i prawdę, a   zamordowanego przez służbę bezpieczeństwa komunistycznego reżimu w 1984 roku. Nie mogliśmy być obecni fizycznie na beatyfikacji, ale duchowo łączył nas on – miłośnik Jezusa Chrystusa, którego kochał i któremu bezgranicznie ufał. Continue reading ks. Jerzy Popiełuszko – pantomima

List Episkopatu Polski przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę, 30 maja 2010, w kościołach w całej Polsce odczytano List Pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją księdza Jerzego Popiełuszki, która będzie miała miejsce w niedzielę, 6 czerwca, na placu Piłsudskiego w Warszawie. Po Mszy świętej beatyfikacyjnej doczesne szczątki Błogosławionego Kapłana i Męczennika zostaną w procesji przeniesione do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie.
Oto treść wspomnianego listu w całości:   Continue reading List Episkopatu Polski przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki