Tag Archives: bezdomni

Pomoc dla bezdomnych

GRUPA PRO-LIFE ŚW. Wincentego a’PAULO zwraca się z prośbą do wszystkich LUDZI DOBREJ WOLI o pomoc bezdomnym rodakom w przeżyciu bieżącej zimy!  Możemy zapewnić im noclegi tylko w najzimniejsze noce! Gdy pogoda jest nieco bardziej sprzyjająca, możemy im pomóc, umożliwiając wejście do metra (subway).   Zbierają się oni przy wejściu: Greenpoint/Manhattan Avenues o 8 pm każdego dnia…..!   Bądźmy dla nich miłosiernymi samarytanami a nie surowymi sędziami !    ALKOHOLIZM jest uzależnieniem, chorobą, wynikającą, przede wszystkim, z negatywnego ustosunkowania się do świata, otoczenia i siebie samych!!!  Pomóżmy im zmienić to nastawienie przez okazanie im serca ! Jest to początek procesu zdrowienia, przynajmniej u niektórych z nich !!!   Więcej informacji udzielą:  Marian Meller – 718 383 1850,   Brat Jan: 718 389 7785.