Tag Archives: bł. ks. Jerzy

Ku czci Bł. ks. Jerzego Popiełuszko

Fundacja Jana Pawła II w Nowym Jorku zaprasza na uroczystą Mszę św. ku czci Błogosławionego Jana Pawła II oraz Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, (w 28 rocznicę jego męczeńskiej śmierci), która będzie odprawiona w kościele Św. Stanisawa Kostki w Brooklynie (Greenpoint) w niedzielę, 21 października o godzinie 11:30. Po Mszy świętej oficjalnym pochodem przejdziemy pod pomnik Bł. Ks Jerzego przy Nassau i Bedford Ave. Tam odbędzie się uroczysta Akademia z udziałem wielu zaproszonych gości. W uroczystościach wezmą udział dzieci szkół polonijnych, harcerze, weterani, Liga Morska, członkowie Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku oraz reprezentacji Kongresu Polonii Amerykańskiej i innych organizacji społecznych.

Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki

jpop W dniu rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, przypada również jego wspomnienie liturgiczne.
Zachęcamy do modlitwy przy relikwiach ks Jerzego, które znajdują się w naszym kościele. Słyszy się coraz częściej, że przez jego wstawiennictwo modlący otrzymują wyproszane przez Niego łaski. Msze święte w naszym kościele są o godz 6.30, 7.00, 8.00, 19.00.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami.

Continue reading Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki