Tag Archives: Brooklyn Bridge

DROGA KRZYŻOWA PRZEZ MOST BROOKLYŃSKI

wayofcrossW Wielki Piątek , 29 marca 2013, Wspólnota „Communion and Liberation” zaprasza na wspólne przeżycie Drogi Krzyżowej trasą Mostu brooklińskiego. Uczestnicy proszeni są o zebranie się na rozpoczęcie w Katedrze św. Jakuba (St. James) o godzinie 10.00 rano. Trasa kolejnych stacji będzie prowadziła przez Most Brookliński, następnie trzy stacje będą w City Hall Park na Manhatanie oraz cztery stacje blisko „Strefy Zero”. Ostatnia stacja Drogi Krzyżowej będzie w kościele św. Piotra (St. Peter’s Church) przy ulicy Barclay. Zakończenie jest przewidywane na godzinę 13.30.  Przy każdej stacji Drogi Krzyżowej będą czytane fragmenty Męki Pańskiej oraz medytacje, refleksje i śpiewać będziemy pieśni wielkopostne. Wszyscy są serdecznie zaproszeni na to religijne przeżycie.  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Wspólnoty „Communion and Liberation” pod telefonem 212-337 3580 albo na stronie internetowej www.wocbrooklynbridge.com.

WAY OF THE CROSS OVER THE BROOKLYN BRIDGE

cross3On Good Friday, March 29, 2013, Communion and Liberation will sponsor the Way of the Cross over the Brooklyn Bridge. Participants will congregate for the first station at St. James Cathedral, Brooklyn at 10:00 a.m. After a station on the Brooklyn Bridge, the procession will follow the cross to a third station at City Hall Park in Manhattan, and a fourth station near Ground Zero. The final station will be at St. Peter’s Church on Barclay Street, finishing at 1:30 p.m. At each station, there will be readings from the Passion, a meditation, a reflection and hymns. All are invited.  For more information, please call Communion and Liberation at (212) 337-3580 or visit its website at www.wocbrooklynbridge.com.