Tag Archives: Chrystus król

Chrystus Król Wszechświata

Dscf3880Dzisiejsza niedziela poświęcona jest Chrystusowi Królowi Wszechświata. Kończy się kolejny rok liturgiczny w Kościele. Za tydzień będziemy już przeżywali pierwszą niedzielę Adwentu. Poświęćmy więc dzisiejsze rozważania Chrystusowi i przybliżmy sobie pojęcie królestwa Bożego.

Bóg poprzez różne wydarzenia, a zwłaszcza przez proroków obiecywał, że w „czasach mesjańskich” wybawi człowieka. Kiedy czas się wypełnił, Bóg zrealizował swój odwieczny plan. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” ( Ga 4,4-5). Potwierdza to Jan Ewangelista mówiąc,: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. (…) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Tak więc odwieczne Słowo Boże stało się człowiekiem. Potomek Abrahama i Dawida został włączony w ludzką historię. Swoją ziemską działalność Jezus Chrystus rozpoczął od głoszenia i przybliżania ludziom Królestwa Bożego:

Continue reading Chrystus Król Wszechświata

Prelekcja pani Anny Krogulskiej

Zapraszamy na spotkanie z panią dr. Anną Krogulską, znaną nam z prezentacji o Całunie Turyńskim. Pani Anna przedstawi temat Chrystusa Króla w oparciu o Encyklikę Piusa XI z dnia 11 grudnia 1925 „Quas Primas”, ustanawiającą Święto Chrystusa Króla. W encyklice tej papież odnosi się do teologicznej koncepcji Chrystusa Króla, podkreślając, że jego panowanie obejmuje cały rodzaj ludzki. Pani Anna poruszy także sprawę objawień Służebnicy Bożej Rozalii Celak. Spotkanie odbędzie się w parafii Św. Stanisława Kostki,

Continue reading Prelekcja pani Anny Krogulskiej

Korona dla Pana Jezusa

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…. tak brzmią słowa jednej z pieśni, której wielu z nas uczyło się przed naszą pierwszą Komunią świętą…. I niestety, w życiu wielu ludzi na nauczeniu się tych słów na pamięć, skończyła się władza i królowanie Chrystusa w ich życiu. Dlatego z wielką radością przyjęliśmy szczególny dar dla parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy anonimowemu darczyńcy za ufundowanie przepięknej korony, która została umieszczona w bocznym ołtarzu nad figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Continue reading Korona dla Pana Jezusa