Tag Archives: Corpus Christi

Procesja z Najświętszym Sakramentem

ep2Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej czyli Uroczystość Bożego Ciała (Corpus Christi) jest obchodzona w Stanach Zjednoczonych w niedzielę po Uroczystości Trójcy Świętej. W tym roku było to 2 czerwca. Dla katolików jest to dzień wyznania wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie ołtarza, pod postacią białego chleba, opłatka. To dzień dziękczynienia za to, że Bóg dał samego siebie jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i do Niego się upodabniali. Po uroczystej mszy świętej o godzinie 11:30, której przewodniczył ksiądz proboszcz Marek Sobczak CM, a koncelebrowali ks Józef Szpilski CM i ks. Jan Urbaniak CM i po kazaniu księdza Jana Szylara CM, wyszliśmy z Continue reading Procesja z Najświętszym Sakramentem

Procesja Bożego Ciała manifestacją wiary

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej czyli Uroczystość Bożego Ciała (Corpus Christi) jest obchodzona w Stanach Zjednoczonych w niedzielę po Uroczystości Trójcy Świętej. Dla katolików jest to dzień wyznania wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie ołtarza, pod postacią białego chleba, opłatka. To dzień dziękczynienia za to, że Bóg dał samego siebie jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i do Niego się upodabniali. Po uroczystej mszy świętej o godzinie 11:30, której przewodniczył ksiądz proboszcz Marek Sobczak CM, i po kazaniu księdza Jarosława Lawrenza CM, wyszliśmy z Najśw. Sakramentem na ulice naszej dzielnicy Greenpoint. Continue reading Procesja Bożego Ciała manifestacją wiary

Procesja Bożego Ciała

ihs10 czerwca przypada w USA Uroczystość Bożego Ciała. Podobnie jak w latach ubiegłych przejdziemy procesyjnie ulicami naszej dzielnicy, aby zamanifestować wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Jak co roku, procesja przejdzie ulicami – Humboldt Street, Nassau Ave, Russell Street i Driggs Ave. Prosimy dzisiaj, aby osoby, które przygotowywały ołtarze w latach ubiegłych, również i w tym roku uczciły Chrystusa w podobny sposób.  Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci szkolne z rodzicami, zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków, zapraszamy organizacje parafialne i społeczne do wzięcia udziału w procesji ze swoimi sztandarami i chorągwiami. Prosimy także mieszkańców zamieszkałych przy trasie procesji o udekorowanie okien w domach. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej procesji w tym dniu, raz jeszcze prosimy rodziców o przyprowadzenie dzieci. Niech nasza obecność wyraża nasze podziękowanie Chrystusowi za to, że zawsze jest z nami w tak niepojęty sposób, jakim jest Eucharystia.

Homilia na Boże Ciało

cc1 „Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda zawiera w sobie "istotę tajemnicy Kościoła". Tymi słowami rozpoczyna się Encyklika o Kościele Eucharystycznym autorstwa Jana Pawła II.

Jest to kontynuacja myśli Soboru Watykańskiego II, że „Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.”

Continue reading Homilia na Boże Ciało

Procesja Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała to dzień wyznania wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramentcie ołtarza. To dzień dziękczynienia za to, że Bóg zostawił się dla nas jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i upodabniali.

Po uroczystej mszy świętej o godzinie 11:30, której przewodniczył Ojciec Albert Osewski, CFR, franciszkanin, święcony w zeszłym roku, a pracujący na misjach w Nikaragui,  wyszliśmy na ulice naszej dzielnicy Greenpoint, aby wraz z dziećmi i młodzieżą, mieszkańcami i gośćmi nieść Chrystusa ukrytegio w Eucharystii pod postacią białego opłatka w pielgrzymce przez nasze ulice.

Tak jak w poprzednich latach, po wyjściu z kościoła poszliśmy ulicą Humboldt St., przy której były dwa ołtarze. Następnie procesja skręciła na Nassau Ave. i po pewnym czasie na Russell Street, gdzie był trzeci ołtarz. Doszliśmy do Driggs Ave. i po dojściu pod kościół zatrzymaliśmy się na Humboldt St. przy figurze Niepokalanej obok plebanii. Można powiedzieć, żę w procesji wzięły udział tłumy wiernych, choć, ine była to ilość większa niż w poprzednich latach, wprost przeciwnie. Ale jesteśmy wdzięczni tym, co byli.

Continue reading Procesja Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała

W niedzielę 26 czerwca 2011,  w Stanach Zjenoczonych obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Po mszy Świętej o godznie 11:30 wyjdziemy na ulice naszej dzielnicy, aby zamanifestować naszą wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Procesja przejdzie ulicami – Humboldt Street, Nassau Ave, Russell Street i Driggs Ave.  Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci szkolne z rodzicami, zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków, zapraszamy organizacje parafialne i społeczne do wzięcia udziału w procesji ze swoimi sztandarami i banerami. Prosimy także mieszkańców zamieszkałych przy trasie procesji o udekorowanie okien i całych domów. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej procesji w tym dniu. Niech nasza obecność wyraża nasze podziękowanie Chrystusowi za to, że zawsze jest z nami w tak niepojęty sposób, jakim jest Eucharystia.
W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 13:00

Feast of the Body and Blood of Christ

Sunday, June 26th, 2011, is the Feast of the Body and Blood of Christ. As in the past years, we invite you to participate in the Corpus Christi procession. After the 11:30 Mass we will exit the church onto the street to manifest our faith in the true and real presence of Christ in the Blessed Sacrament. We will process from the church up Humboldt Street, up Nassau Avenue to Russell Street and back down Driggs Avenue to the Statue of Our Lady of Fatima. We request that those organizations and families who prepared altars in past years, honor Christ in a similar manner this year. We invite parish organizations and all the faithful to participate in the procession. We encourage parents to bring their children, and in particular the First Holy Communion Children and the Krakowianki and Górale, Altar Servers to participate in the procession on that day. Let our presence express our gratitude to Christ for being with us always in such a mysterious way, as is the Eucharist.
On the Feast of the Body and Blood of Christ, due to the procession, there will not be a 1:00PM Mass.

Procesja Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała to dzień szczególny dla nas wierzących, albowiem wyrażamy Bogu naszą wdzięczność, że zostawił się dla nas jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i upodabniali.  Jest to także okazja do zamanifestowania przed światem, że pod postacią białej konsekrowanej Hostii jest obecny ON, Bóg Żywy i Prawdziwy. Continue reading Procesja Bożego Ciała

Boże Ciało…. Corpus Christi

June 6 is the Feast of the Body and Blood of Christ.  As in the past years, after the 11:30 solemn Mass, we will exit the church onto the street to manifest our faith in the true and real presence of Christ in the Blessed Sacrament.  We request that those organizations and families who prepared altars in past years, honor Christ in a similar manner this year.  We encourage parents to bring their children to participate in the procession on that day.  Let our presence express our gratitude to Christ for being with us always in such a mysterious way, as is the Eucharist. 
Photos from the last year…

6 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. Podobnie jak w latach ubiegłych, po uroczystej mszy świętej o godzinie 11:30, wyjdziemy na ulice naszej dzielnicy, aby zamanifestować naszą wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Prosimy już dzisiaj, aby osoby, które przygotowywały ołtarze w latach ubiegłych, również i w tym roku uczciły Chrystusa w podobny sposób. Zachęcamy rodziców do przyprowadzenia dzieci na procesję, do zorganizowania dziewczynek do sypania kwiatków przez Chrystusem. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej procesji w tym dniu. Niech nasza obecność wyraża nasze podziękowanie Chrystusowi za to, że zawsze jest z nami w tak niepojęty sposób, jakim jest Eucharystia.