Tag Archives: czas odnowy

Czas Odnowy–Leszek Dokowicz

Parafia św. Stanisława Kostki w Brooklynie zaprasza na multimedialne Rekolekcje i Czas Odnowy – „Któż jak Bóg!”  ktore poprowadzi pan Lech Dokowicz z Polski. Są to trzydniowe, multimedialne rekolekcje ewangelizacyjne, których celem jest nawiązanie osobistej relacji z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Rekolekcje te są odpowiedzią na potrzebę Nowej Ewangelizacji – modlitwa, świadectwa, konferencje, filmy, prezentacje multimedialne, zespół muzyczny, światło – wszystko to służy odnowieniu życia duchowego i nawróceniu. Continue reading Czas Odnowy–Leszek Dokowicz