Tag Archives: Dzień kapłana

Wdzięczni kapłanom…

kapl2 Dzisiejszy weekend jest Światowym Dniem Kapłaństwa. Idzie on niejako w parze ze światowym Dniem Małżeństwa. Te dwa powołania łączą ze sobą wspólne wartości. Oba powołania są odpowiedzią na Boże wezwanie, muszą cechować się odpowiedzialnością, ofiarą, i niezniszczalną miłością. Pierwsze powołanie zawiera miłość do współmałżonka. Drugie charakteryzuje miłość do Boga i Jego Kościoła. I oczywiście miłość do drugiego człowieka. Dlatego w dzisiejszy weekend dziękujemy naszym kapłanom za dar samych siebie, za dar miłości ofiarowany Bogu. Dziękujemy im za poranne i wieczorne msze święte i sakrament spowiedzi świętej i za dzielenie się z nami innymi sakramentami, chociażby sakramentem chorych czy wiatykiem udzielanym w ostatnich chwilach życia. I dziękujemy Wam, za każdą chwilę w której ofiarowaliście nam Ciało Chrystusa, Chleb Życia, Eucharystię, dzięki której i my, choć grzeszni, możemy być uświęceni. Dziękujemy, że ofiarowaliście swoje życie za nas stając się mostem między nami a Bogiem.