Tag Archives: Francis

Pierwsza Encyklika Ojca Świętego Franciszka

LF1 Papież Franciszek publikuje swoją pierwszą encyklikę, zaledwie czterech miesiącach pontyfikatu. Choć on jest jej autorem, to sam zwrócił uwagę, że napisał ją na "cztery ręce", razem ze swoim poprzednikiem Benedyktem XVI. Poprzedni papież napisał dużą część dokumentu, ale ze względu na abdykację, nie zdążył go opublikować. W encyklice widać jednak także wyraźny ślad obecnego pontyfikatu.
Tytuł encykliki to "Lumen Fidei", czyli "Światło wiary". Watykański dokument mówi właśnie o wierze. Jest tam także nawiązanie do historii. Wiara jest tu prezentowana w nawiązaniu do historii biblijnej. Papież pokazuje też, jak ważna jest wiara dla każdego wierzącego. Daje konkretne wskazówki, jak ją rozwijać. W nowej encyklice bardzo ważne są fragmenty o tym, co to znaczy wierzyć i o aktualnych zagrożeniach dla wiary. Warto dodać, że dotychczas żaden z następców świętego Piotra nie wydał tak szybko encykliki.

Czytaj tekst tutaj

First encyclical by Pope Francis

Encyc1FrIn his first encyclical Pope Francis reflects on the meaning of faith, the beginning of God’s gracious salvation. Faith is the means by which man encounters the living God through Jesus Christ in the Holy Spirit. Francis draws on key themes of his predecessor, Pope Benedict XVI, who wrote encyclicals on hope and love. He intended to complete the set with a reflection on faith, which would also have underscored the Year of Faith that he launched. Benedict’s history-making retirement meant he was unable to finish his encyclical. Francis took up the task, adding his own insights, themes, and emphases to the work begun by Benedict XVI. According to Pope Francis, Light of Faith is a "four hand document". Pope Benedict, Francis notes, "handed it to me, it is a strong document. He did the great amount of work". Thus, although officially Light of Faith (Lumen Fidei) is an encyclical of Pope Francis and reflects his teaching ministry, it is also reflects the work of Pope Emeritus Benedict. This is not only Francis’ first encyclical; it is also the first encyclical to have been openly written by two successors of St. Peter.

Read the Encyclica on the Vatican website