Tag Archives: halloween

About Halloween

Halloween is anti-Christian and sends dangerous occult messages, the Vatican reiterated on October 29, 2009. In an article entitled Halloween’s Dangerous Messages, Holy See newspaper l’Osservatore Romano quoted liturgical expert Joan Maria Canals as saying ”Halloween has an undercurrent of occultism and is absolutely anti-Christian”.Father Canals, a member of a Spanish commission on church rites, urged parents ”to be aware of this and try to direct the meaning of the feast towards wholesomeness and beauty rather than terror, fear and death”. Continue reading About Halloween

Chrześcijanie nie powinni obchodzić Halloween!

Halloween jest przejawem okultyzmu i jest to święto antychrześcijańskie. Promuje ono strach i śmierć. Rodzice powinni być tego w pełni świadomi – pisze watykański "L’Osservatore Romano". Korzenie "Halloween" sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Tę pogańską tradycję w drugiej połowie XX wieku zawłaszczają sataniści, którzy noc z 31 października na 1 listopada uważają za swoje największe w roku święto. Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie. Przychylne temu świętu są organizacje wolnomularskie (masońskie), okultystyczne a także New Age. Pewnie niewielu rodziców wie, że zbieranie słodyczy przez dzieci wywodzi się z Continue reading Chrześcijanie nie powinni obchodzić Halloween!

Note for parents about Halloween

Halloween is anti-Christian and sends dangerous occult messages, the Vatican reiterated on October 29, 2009. In an article entitled Halloween’s Dangerous Messages, Holy See newspaper l’Osservatore Romano quoted liturgical expert Joan Maria Canals as saying ”Halloween has an undercurrent of occultism and is absolutely anti-Christian”.Father Canals, a member of a Spanish commission on church rites, urged parents ”to be aware of this and try to direct the meaning of the feast towards wholesomeness and beauty rather than terror, fear and death”. Continue reading Note for parents about Halloween

Uwaga Rodzice–co to jest Halloween

Stanowisko Kościoła wobec obchodów „święta Halloween”

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, której liturgiczne obchody przypominają nam chrześcijańskie powołanie do świętości. Ze względu na postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu, w środowisku szkolnym i w społecznościach lokalnych z okazji tzw. „święta Halloween” pragnę przypomnieć fakty dotyczące tego obchodu oraz stosowną naukę Kościoła.

Continue reading Uwaga Rodzice–co to jest Halloween