Tag Archives: Henry Szelag

Pusty grób – rozważanie na Wielkanoc

W rozważaniach z ubiegłej niedzieli pisałem, że Piłat umył ręce, zrzucając z siebie winę za ukrzyżowanie Jezusa. Jednocześnie przypominamy sobie słowa Setnika, który stwierdził: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Dzisiaj z ogromną radością stwierdzamy, że grób gdzie złożono ciało Jezusa jest pusty. Jego misja skończona. Oto wielka tajemnica wiary! Serce moje w tym momencie bije szybciej. Jezu, nie ma Ciebie w grobie. Teraz już wiem, jestem pewien, że Ty mnie odkupiłeś. Dałeś mi szansę. Dziękuję Ci Panie! Dziękuję, że również w moim życiu mogę dźwigać krzyż cierpienia, wypełniać z pokorą Twoją świętą wolę. Mam nadzieję, że swoim życiem zasłużę na zbawienie. Continue reading Pusty grób – rozważanie na Wielkanoc

Piłat umył ręce – rozważanie na Niedzielę Palmową

Oto już Niedziela Palmowa. To w ten dzień Jezus wjeżdżał uroczyście na grzbiecie osiołka do Jerozolimy, witany z radością przez mieszkańców tego miasta. Nic w tym momencie nie wskazywało na zbliżającą się tragedię. Nic nie wskazywało na to, że ci sami ludzie którzy wiwatowali na cześć Jezusa, za kilka dni będą wołali aby Go ukrzyżować. Gdzieś tam z okna pałacu, na przybywającego do Jerozolimy Jezusa, spoglądał z kamienną twarzą i zimnym wzrokiem Piłat. Continue reading Piłat umył ręce – rozważanie na Niedzielę Palmową

Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał – rozważanie – 5 niedziela Wielkiego Postu

W Ewangelii świętego Jana, słyszymy słowa Jezusa który mówi: „ …A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” ( J 12,32 ). Powiedział to, by pokazać jaką śmiercią miał umrzeć. Jak już pisałem, odbył się sąd nad Jezusem. Potem Piłat kazał Go ubiczować, i wydał na ukrzyżowanie. Jezus tak jak zapowiadał, został „nad ziemię wywyższony”. Była godzina trzecia po południu, gdy Jezus „skłoniwszy głowę oddał ducha” ( J 19,30 ). Continue reading Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał – rozważanie – 5 niedziela Wielkiego Postu

Jezus oprawcom wydany – rozważanie na 3 niedzielę Postu

Piłat kazał Jezusa ubiczować, a potem ukrzyżować. To on, ostatecznie wydał wyrok i skazał Jezusa na śmierć. Jezus odarty z szat, zostaje wystawiony na drwiny tłumu. Samotny, opuszczony przez najbliższych, poniżony. Stawiany pod pręgierzem oskarżeń, nie broni się. Milczy, poddając się z pokorą woli Ojca. Wypełnia Jego wolę świadomie i z miłością. Serce Jezusa przepełnia pragnienie odkupienia całego ludu tej ziemi. W „Gorzkich żalach” śpiewamy: „Stoi przed sędzią Pan świata wszystkiego, Cichy Baranek, z wzgardzenia wielkiego, przez białą szatę, w którą jest odziany, głupim nazwany”. Continue reading Jezus oprawcom wydany – rozważanie na 3 niedzielę Postu

Jezus skazany – rozważanie na 2 niedzielę Wielkiego Postu

Jak pisałem w rozważaniach w ubiegłą niedzielę, Jezusa postawiono przed sądem nie po to, żeby badać i sądzić zgodnie z prawem i przepisami, lecz aby nadać pozory prawa wyrokowi, który wcześniej został wydany. Jezusa osądzono i wydano wyrok.

Piłat kazał Jezusa ubiczować, a potem wydał na ukrzyżowanie ( por. Mt 27,26; Mk 15,15 ). Bardzo krótko jest to powiedziane, bo przecież nawet najdłuższy opis nie byłby w stanie przedstawić całego okrucieństwa sceny biczowania. Po biczowaniu „żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę.

Continue reading Jezus skazany – rozważanie na 2 niedzielę Wielkiego Postu

Chrystus Król Wszechświata

Dscf3880Dzisiejsza niedziela poświęcona jest Chrystusowi Królowi Wszechświata. Kończy się kolejny rok liturgiczny w Kościele. Za tydzień będziemy już przeżywali pierwszą niedzielę Adwentu. Poświęćmy więc dzisiejsze rozważania Chrystusowi i przybliżmy sobie pojęcie królestwa Bożego.

Bóg poprzez różne wydarzenia, a zwłaszcza przez proroków obiecywał, że w „czasach mesjańskich” wybawi człowieka. Kiedy czas się wypełnił, Bóg zrealizował swój odwieczny plan. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” ( Ga 4,4-5). Potwierdza to Jan Ewangelista mówiąc,: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. (…) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Tak więc odwieczne Słowo Boże stało się człowiekiem. Potomek Abrahama i Dawida został włączony w ludzką historię. Swoją ziemską działalność Jezus Chrystus rozpoczął od głoszenia i przybliżania ludziom Królestwa Bożego:

Continue reading Chrystus Król Wszechświata

Po drugiej stronie życia–rozważanie

W listopadowe dni, zadajemy sobie pytanie: co się dzieje gdy człowiek umiera? Ten ostatni moment w życiu, człowiek przeżywa sam. Brak akcji serca, zanik oddychania, zakończenie czynności mózgu. Czy jednak powyższe zdanie mówi nam wszystko o śmierci? Biblia nie wnosi nic nowego w tym zakresie do medycznego określenia momentu śmierci, jednak posługuje się obrazami, powodując, że zbyt po ludzku rozumiemy i wyobrażamy sobie śmierć i życie wieczne. Trzeba więc ciągle badać, jaki rzeczywisty sens kryją te obrazy. Święty Paweł mówi: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś / zobaczymy / twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany”(1Kor 13,12).

Continue reading Po drugiej stronie życia–rozważanie

Rozważanie na Dzień Matki

DM Wszędzie miłosne Twoje oddychanie…

W najpiękniejszym miesiącu roku, kiedy drzewa uginają się pod ciężarem kwiatów, dookoła bujna zieleń traw, a melodyjny dźwięk ptasich śpiewów budzi o świcie, otwierają się nasze serca na najpiękniejsze słowo – Matka.

Mama – pierwsze słowo które wypowiada w życiu małe dziecko. Słowo, które kojarzy nam się z miłością, troską, czułością, cierpliwością i poświęceniem. Matka jest dla każdego z nas najważniejszą osobą na ziemi. To pod jej sercem zaczynało bić nasze serce. To jej troskliwa opieka, nocne czuwanie, godziny spędzone przy łóżku w czasie naszej choroby, smutek na twarzy gdy nam coś w życiu nie wyszło, duma z naszych dobrych uczynków i osiągnięć. Juliusz Słowacki w „Beniowskim” pisał:  

Continue reading Rozważanie na Dzień Matki