Tag Archives: Henryk

Pusty grób – rozważanie na Wielkanoc

W rozważaniach z ubiegłej niedzieli pisałem, że Piłat umył ręce, zrzucając z siebie winę za ukrzyżowanie Jezusa. Jednocześnie przypominamy sobie słowa Setnika, który stwierdził: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Dzisiaj z ogromną radością stwierdzamy, że grób gdzie złożono ciało Jezusa jest pusty. Jego misja skończona. Oto wielka tajemnica wiary! Serce moje w tym momencie bije szybciej. Jezu, nie ma Ciebie w grobie. Teraz już wiem, jestem pewien, że Ty mnie odkupiłeś. Dałeś mi szansę. Dziękuję Ci Panie! Dziękuję, że również w moim życiu mogę dźwigać krzyż cierpienia, wypełniać z pokorą Twoją świętą wolę. Mam nadzieję, że swoim życiem zasłużę na zbawienie. Continue reading Pusty grób – rozważanie na Wielkanoc

Piłat umył ręce – rozważanie na Niedzielę Palmową

Oto już Niedziela Palmowa. To w ten dzień Jezus wjeżdżał uroczyście na grzbiecie osiołka do Jerozolimy, witany z radością przez mieszkańców tego miasta. Nic w tym momencie nie wskazywało na zbliżającą się tragedię. Nic nie wskazywało na to, że ci sami ludzie którzy wiwatowali na cześć Jezusa, za kilka dni będą wołali aby Go ukrzyżować. Gdzieś tam z okna pałacu, na przybywającego do Jerozolimy Jezusa, spoglądał z kamienną twarzą i zimnym wzrokiem Piłat. Continue reading Piłat umył ręce – rozważanie na Niedzielę Palmową

Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał – rozważanie – 5 niedziela Wielkiego Postu

W Ewangelii świętego Jana, słyszymy słowa Jezusa który mówi: „ …A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” ( J 12,32 ). Powiedział to, by pokazać jaką śmiercią miał umrzeć. Jak już pisałem, odbył się sąd nad Jezusem. Potem Piłat kazał Go ubiczować, i wydał na ukrzyżowanie. Jezus tak jak zapowiadał, został „nad ziemię wywyższony”. Była godzina trzecia po południu, gdy Jezus „skłoniwszy głowę oddał ducha” ( J 19,30 ). Continue reading Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał – rozważanie – 5 niedziela Wielkiego Postu

Jezus oprawcom wydany – rozważanie na 3 niedzielę Postu

Piłat kazał Jezusa ubiczować, a potem ukrzyżować. To on, ostatecznie wydał wyrok i skazał Jezusa na śmierć. Jezus odarty z szat, zostaje wystawiony na drwiny tłumu. Samotny, opuszczony przez najbliższych, poniżony. Stawiany pod pręgierzem oskarżeń, nie broni się. Milczy, poddając się z pokorą woli Ojca. Wypełnia Jego wolę świadomie i z miłością. Serce Jezusa przepełnia pragnienie odkupienia całego ludu tej ziemi. W „Gorzkich żalach” śpiewamy: „Stoi przed sędzią Pan świata wszystkiego, Cichy Baranek, z wzgardzenia wielkiego, przez białą szatę, w którą jest odziany, głupim nazwany”. Continue reading Jezus oprawcom wydany – rozważanie na 3 niedzielę Postu

Tyś jest mój Syn umiłowany – rozważanie

W tych dniach wspominamy chrzest Jezusa w wodach Jordanu. W czasie chrztu Jezus objawił się Narodowi Wybranemu jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym: „W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos < Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie >” ( Mk 1,9-11 ). Objawiwszy swoje posłannictwo, Jezus rozpoczął okres działalności publicznej.

W Starym Testamencie bardzo często uwydatniała się funkcja oczyszczająca wody. Pojawiała się tutaj z okazji tych wydarzeń, które później będzie się uważać za typy chrztu. Do takich wydarzeń należy np. potop lub przejście przez Morze Czerwone. Często Prawo nakazywało obmycia rytualne, które oczyszczały i otwierały drogę do sprawowania kultu. Również prorocy zapowiadali wylanie wody, oczyszczającej z grzechu ( Zch 13,1 ), a Ezechiel wiązał to eschatologiczne obmycie z darem Ducha Bożego ( Ez 36,24-28; por. Ps 51,9 ).

Continue reading Tyś jest mój Syn umiłowany – rozważanie

Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania – rozważanie

Już stół przygotowany do wigilijnej wieczerzy, domownicy odświętnie ubrani. Dzieci noski przykleiły do szyby, by szybciej zobaczyć pierwszą gwiazdkę na niebie. Na sianku, leży biały opłatek. Choinka z radością migocze kolorowymi lampkami. Wyczuwa się radosny nastrój, wzruszenie nie pozwala mówić. Ciszę przerywa kolęda śpiewana przez domowników zgromadzonych wokół stołu. Łamiącym się głosem, dziadek zaczyna czytać: „ W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie….”. Potem bierze w drżącą rękę opłatek,

Continue reading Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania – rozważanie

Przyjął ciało z Maryi Dziewicy – rozważanie

Kończy się czas adwentowego oczekiwania na przyjście Pana, w adwentowym wieńcu palą się już cztery świece. Nadchodzi tak długo oczekiwany dzień. Maryja porodzi swego pierworodnego Syna, któremu nada imię Jezus. W dzisiejszej Ewangelii, słyszymy bowiem znamienne słowa wypowiedziane przez Maryję w obecności Anioła: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” ( Łk 1,28 ).

Ludzkość boleśnie doświadczona przez grzech, od dawna oczekiwała na zbawcze działanie miłosiernego Boga. Bóg wypełnił swoje zbawcze obietnice. Zrealizował swój odwieczny plan: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” ( Ga 4,4-5).

Continue reading Przyjął ciało z Maryi Dziewicy – rozważanie