Tag Archives: Jan Paweł

Rocznica wybory Bł. Jana Pawła II

JPII-naszDziś przypada 35.rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. W rozpoczętym 14 października 1978 roku konklawe udział wzięło 111 kardynałów elektorów. Było to drugie w ciągu kilku tygodni konklawe po śmierci Pawła VI i trwającym miesiąc pontyfikacie Jana Pawła I. 16 października 1978 roku Kardynał Wojtyła został wybrany w ósmym głosowaniu. Nowy papież wyszedł na balkon bazyliki Świętego Piotra i wygłosił słowa, które powtarzano potem wielokrotnie, jako najbardziej symboliczne: – Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Oficjalna inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października. To obecnie dzień wspomnienia liturgicznego błogosławionego Jana Pawła II, już wkrótce świętego. Continue reading Rocznica wybory Bł. Jana Pawła II

Cardinal Karol Wojtyla (Pope John Paul II) at St. Stanislaus Kostka in Greenpoint – 1969

 

Cardinal Karol Wojtyla (future Pope John Paul II) visits St. Stanislaus Kostka Parish in Greenpoint – 1969

JPIIa Kardynał Karol Wojtyła odwiedza parafię Św. Stanisława Kostki w Greenpoint – 1969 rok

Continue reading Cardinal Karol Wojtyla (Pope John Paul II) at St. Stanislaus Kostka in Greenpoint – 1969

Poświęcenie obrazu Bł. Jan Pawła II

BlJPII Uwielbiamy Cię, Boże, bo tylko Tyś jest święty. Ty ulitowałeś się nad ludźmi i zesłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który udziela świętości i doprowadza ją do pełni. On w początkach Kościoła posłał Ducha Pocieszyciela, który jest głosem pouczającym o głębiach świętości, tchnieniem mocy i łagodności, ogniem rozpalającym miłość w sercach wiernych, Bożym nasieniem, z którego wyrastają obfite owoce łaski.

Ciebie więc, Boże, dzisiaj wychwalamy, bo darami tegoż Ducha ubogaciłeś Błogosławionego Jana Pawła II na cześć którego Twoi słudzy wykonali ten obraz, a który dzisiaj w Twoje Imię poświęcamy i błogosławimy. Prosimy Cie Ojcze w niebie: niech ci, którzy będą do Ciebie zanosili modlitwy przez wstawiennictwo Błogosławionego Jana Pawła II, krocząc śladami Pana i wpatrując się w Jego przykład, dążą do doskonałości, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Niech słowem i życiem głoszą Ewangelię, gotowi nawet krew za nią przelać.

Niech codziennie dźwigają krzyż z Chrystusem, ofiarnie służąc Tobie i braciom. Przez wierne wypełnianie doczesnych obowiązków niech przemieniają świat mocą Ducha Świętego i wznoszą oczy ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty, Ojcze, przyjmiesz ich do współdziedzictwa z Twoim Synem. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Nowenna dziękczynna – tydzień czwarty

Słowa Jana Pawła II:

„Odpowiedzialne rodzicielstwo” dotyczy bezpośrednio i wprost tego momentu, w którym mężczyzna i kobieta, łącząc się z sobą „jako jedno ciało”, mogą stać się rodzicami— ojcem i matką — przekazując życie nowej ludzkiej istocie. Dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego: jednoczący oraz prokreacyjny nie mogą być rozdzielane w sposób sztuczny bez naruszenia wewnętrznej prawdy samego aktu.

Kościół naucza prawdy moralnej dotyczącej odpowiedzialnego rodzicielstwa i broni jej wobec przeciwnych trendów współczesności. Continue reading Nowenna dziękczynna – tydzień czwarty