Tag Archives: Jerzy Popieluszko

Ku czci Bł. ks. Jerzego Popiełuszko

Fundacja Jana Pawła II w Nowym Jorku zaprasza na uroczystą Mszę św. ku czci Błogosławionego Jana Pawła II oraz Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, (w 28 rocznicę jego męczeńskiej śmierci), która będzie odprawiona w kościele Św. Stanisawa Kostki w Brooklynie (Greenpoint) w niedzielę, 21 października o godzinie 11:30. Po Mszy świętej oficjalnym pochodem przejdziemy pod pomnik Bł. Ks Jerzego przy Nassau i Bedford Ave. Tam odbędzie się uroczysta Akademia z udziałem wielu zaproszonych gości. W uroczystościach wezmą udział dzieci szkół polonijnych, harcerze, weterani, Liga Morska, członkowie Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku oraz reprezentacji Kongresu Polonii Amerykańskiej i innych organizacji społecznych.

Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki

jpop W dniu rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, przypada również jego wspomnienie liturgiczne.
Zachęcamy do modlitwy przy relikwiach ks Jerzego, które znajdują się w naszym kościele. Słyszy się coraz częściej, że przez jego wstawiennictwo modlący otrzymują wyproszane przez Niego łaski. Msze święte w naszym kościele są o godz 6.30, 7.00, 8.00, 19.00.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami.

Continue reading Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Blessed Jerzy Popieluszko relics

Special moments are approaching for our parish when we will have the opportunity to witness the ceremonial welcoming of the first class relics of the Blessed Fr. Jerzy Popiełuszko.  This will take place on Sunday, October 17, 2010 during a special Mass of thanksgiving at 11:30 AM celebrated by His Excellency Bishop Wojciech Polak from Gniezno, Poland.  The relics will be displayed in a new reliquary created by Mr. Stanisław Lutostanski.    Continue reading Blessed Jerzy Popieluszko relics