Tag Archives: jubilee

25th Anniversary of Ordinations!

jubilarians

25Congratulations and our best wishes goes to Very Rev. Andrzej Rafal Kopystynski, CM,  Rev. Eugeniusz Kotlinski, CM and Rev. Tadeusz Maciejewski CM. All of them celebrate their 25th Anniversary of Ordination to the Priesthood on May 28th, 2013.   All of them served at St. Stanislaus Kostka parish for a period of time.  Dear Jubilarians – we pray for you on this special occasions and we ask God to provide you with all the graces you need in your priestly apostolates.

Biographies of the Jubilarians:

Continue reading 25th Anniversary of Ordinations!

Kapłańska niedziela – jubilat i neoprezbiter…

Wczoraj w naszym kościele odbyły się piękne uroczystości związane z kapłaństwem  – msza święta jubileuszowa oraz msza święta prymicyja. Były to chwile wielkiej i głębokiej modlitwy i zadumy, ale i modlitewne okazje do wyproszenia Bożych łask w ową cudowną treściowo Niedzielę Trójcy Świętej. Continue reading Kapłańska niedziela – jubilat i neoprezbiter…

Father Edmund Gutowski CM – 50th anniversary of priesthood

 50 years ago our parish bulletin Patron had printed those two articles on Fr. Ed:

FATHER  EDMUND GUTOWSKI, C. M .
The many years of expectations have drawn to a close. This was perhaps one of the many thoughts of Father Edmund Gutowski, C. M., one of our parishioners on Ascension Thursday. Why? Because on that May 26 he had stepped out of the chapel at Mary Immaculate Seminary, Northampton, Pa., “a priest forever, according to the order of Melchisedech.” Yes, a day of joy and expectation not only for his family and friends but also for us parishioners who have come to know and await this same expectation – the ordination to Christ’s Holy Priesthood. And we should indeed be proud of this fact that another member of the parish has received the Holy Sacrament of Holy Orders. Continue reading Father Edmund Gutowski CM – 50th anniversary of priesthood

Ksiądz Edmund Gutowski CM – 50 rocznica święceń kapłańskich

50 lat temu w parafialnej gazetce Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, ukazał sie następujący artykuł:

Nareszcie! Nareszcie długie lata i pracy, przygotowań, w dniu 26go maja tego roku dobiły do ostatecznej mety. W dniu tym jeden “z naszych młodych parafian, przez włożenie rąk biskupich otrzymał Ducha św, otrzymał tę niepojętą zaiste władzę sprowadzania Boga na ziemię, sprawowania ofiary mszy św., udzielania sakramentów św. W dniu tym usłyszał on zwrócone do siebie słowa: Ty jesteś kapłanem na wieki. Młodzieńcem tym, -którego matka i bracia żyją wśród nas  jest Ksiądz Edmund Gutowski, świeżo-wyświęcony kapłan i misjonarz. Continue reading Ksiądz Edmund Gutowski CM – 50 rocznica święceń kapłańskich

Priesthood….

            A little about priesthood  through many years . . .  Jubilees….

The mass media, writes or speaks about priests, only when they discover in him a human weakness.  And then, not only does the priest and his infractions get unreasonably publicized, but also the church and priesthood are unduly criticized as well.  This is done because someone is not comfortable with priesthood as a result of his own battle with Christ.  If someone cannot find fault with the Savior, they try to destroy the Church by emphasizing the human weakness of those who serve the Savior.  During the past Year of the Priest, however, we bowed our heads before the Majestic Lord and thanked Him for the beautiful gift of Christ’s Priesthood given to ordinary people.  In this gift bestowed upon His servants is included God’s Love of people, His caring for their souls and great strength.  Thanks to this Strength, priests are able to dedicate their lives for the glory of God and for the salvation of the people.  Here are some examples of this dedicated service: Continue reading Priesthood….

Kapłaństwo…

Trochę o kapłaństwie przez pryzmat lat….  Jubileusze…

 Środki masowego przekazu, o ile piszą czy mówią o kapłanach, to jedynie wtedy, gdy znajdą w nim jakąś ludzką słabość. Wtedy nieproporcjonalnie do całości zjawiska czy życia kapłana, poniewiera się i Kościół i kapłaństwo. A dzieje się tak dlatego, że kapłaństwo jest niewygodne dla tych, którzy walczą z samym Chrystusem. Nie mogąc znaleźć wad u Zbawiciela, niszczą Kościół atakując słabość ludzkich sług Zbawiciela.

W mijającym Roku Kapłańskim chylimy jednak nasze czoła przed Majestatem Boga i dziękujemy Mu za piękny dar kapłaństwa Chrystusowego dany prostym ludziom.   Continue reading Kapłaństwo…

25 ANNIVERSARY OF PRIESTHOOD

 

Congratulations to The Very Reverend Canon Thomas C. Machalski upon the occasion of celebrating the 25th Anniversary of his Ordination.   He is a friend of Polonia and a big friend of the St. Stanislaus Kostka Parish and the Vincentians. We wish Father Tom a lot of God’s blessing and graces in his apostolate to God’s people in the Diocese of Brooklyn and Polonia.  Sto Lat!

Please read the New York State Legislative Resolution given on the occasion of Fr. Machalski Anniversary. Continue reading 25 ANNIVERSARY OF PRIESTHOOD

Father Barnabas Gorski OFM – 50th anniversary of priesthood

50 years ago, our parish bulletin Patron printed the following article:

FATHER BARNABAS GORSKI, O. F. M.
The seminary chapel of the Franciscan Seminary of Christ the King, West Chicago, Illinois, was the scene of the elevation of seven deacons to the Holy Priesthood on February 2nd. Among the newly Ordained was Father Barnabas Gorski, O.M.F. Continue reading Father Barnabas Gorski OFM – 50th anniversary of priesthood

Ojciec Barnaba Gorski OFM – 50 lat kapłaństwa

Przed 50 laty w Patronie – gazetce parafialnej Św. Stanisława Kostki – ukazał się taki artykuł…

Wielka to radość dla rodziny a zwłaszcza dla rodziców, gdy ich syn, jako młody kapłan staje przy ołtarzu; aby po raz pierwszy odprawić mszę św., Złożyć tę najdoskonalszą, Chrystusową ofiarę Bogu. Wielkie to również święto dla całej parafii, bo honor to nie lada, gdy z pośród jej grona Pan Bóg wybiera sobie szafarza świętych swoich tajemnic, pośrednika między tronem chwały swojej a wiernym ludem. Nic dziwnego, że dzień taki obchodzi się z całą uroczystością. Takiej właśnie uroczystości świadkami będziemy w tę niedzielę, w którą solemną mszę św.  sumę o godz. ll-ej – odprawi świeżo- wyświęcony kapłan, Ojciec Barnaba Górski, franciszkanin . Continue reading Ojciec Barnaba Gorski OFM – 50 lat kapłaństwa