Tag Archives: jubileusz

Jubileusz 25 lecia kapłaństwa

Ks. Jarosław Lawrenz, CM, jak wspomnieliśmy w wpisie angielskim, obchodzi w tym roku 25 lecie święceń kapłańskich. Nasz Czcigodny Jubilat od kilka lat parcuje na parafii Św. Stanisława Kostki w Greenpoincie. Nic więc dziwnego, że wlaśnie nasza parafia miała zaszczyt przeżywać z ni te uroczystości. Zapewne uakże się jeszcze polski wpis dotyczący uroczystej mszy świętej, którą jubilat odprawił w niedzielę 17 czerwca 2012 roku o godz 13.00. Dzisiaj natomiast proponujemy zapoznać się z artukułem z “Super Express USA” na temat uroczystosci, zamieszczonym w wydaniu z 19 lipca 2012. Poniżej zamieszczamy zdjęcie artykułu. Continue reading Jubileusz 25 lecia kapłaństwa

Rocznica Święceń kapłańskich

“Kto raz skosztował owoc trwania przy Tobie, Panie,
wie, czym jest szept Miłości, wie czym jest Powołanie”…

Z okazji 30 lecia święceń kapłańskich księdza proboszcza Marka Sobczaka na zakończenie mszy świętej o godzinie 11:30, ministranci, dzieci z zespołu Krakowianki i Górale, uczniowie Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej oraz Akademii Stanisława Kostki deklamowały Jubilatowi wierszyki i przekazały życzenia oraz kwiaty.
Ksiądz Jarosław przytoczył fakty z pracy duszpasterskiej ks. Marka, podkreślił Jego oddanie i ciężką pracę na rzecz naszej parafii, przekazał życzenia od księży oraz wiernych. Na koniec wszyscy zaśpiewali :    Continue reading Rocznica Święceń kapłańskich

115 rocznica parafii – kazanie wprowadzające

Żalimy się, że w naszą pracę, w nasz trud, włożyliśmy tyle wysiłku, a tego nikt nie docenił, nie powiedział choćby prostego słowa – DZIĘKUJĘ…   Może sami nie używamy słowa – dziękuję – zbyt często, ale zauważamy jego brak, gdy na taką najprostszą formę wyrażenia wdzięczności MY oczekujemy.

Rok 2011 to rok szczególny w historii naszej parafii. Mija właśnie 115 lat od chwili jej powstania. Może nie jest to jakaś rocznica wymagająca obchodów, lecz jest to na pewno okazja, aby powiedzieć nasze DZIĘKUJĘ Panu Bogu za wszelkie dary, które przez te lata parafia nasza otrzymała od Ojca w niebie. Continue reading 115 rocznica parafii – kazanie wprowadzające

DZIĘKUJEMY PANI HALINO!

 W niedzielę, 31 października 2010 roku, Parafia Św. Stanisława Kostki uhonorowała panią Halinę Kalitka  za jej zasługi dla Kościoła i społeczności. Pani Halinie mija właśnie 35 lat od dnia, kiedy to została organistką w naszej parafii zajmując miejsce pana Czyńskiego, który przeszedł na emeryturę. Urodziła się w Niemczech, później rodzice przyjechali do USA.  Dziecko imigrantów, a potrafiła zdobyć dobre wykształcenie. Jej świetna gra na organach, wspaniały głos, biegłość w języku polskim i angielskim sprawiła, że była osobą szanowaną i jednocześnie rozchwytywaną. Continue reading DZIĘKUJEMY PANI HALINO!

Jubileusz Ligi Morskiej w Ameryce

W niedzielę 24 października 2010 roku Liga Morska w Ameryce, oddział 15, Gdynia, obchodził swoje 75 lecie. Członkowie tej organizacji zgromadzili się dzień wcześniej na specjalnej akademii i balu. Natomiast w niedzielny poranek stawili się w parafialnym kościele Św. Stanisława na Greenpoincie, aby podziękować Bogu za otrzymane łaski i poprosić o dalsze.Mszę św. koncelebrowaną odprawiali ksiądz kapelan wszystkich oddziałów Ligi Morskiej w Ameryce, ks. Andrzej Gorczyca, który również wygłosił kazanie w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, oraz ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii, który zakończył mszę św. skierowaniem do członków Oddziału Gdynia kilka słów. Continue reading Jubileusz Ligi Morskiej w Ameryce

Kapłańska niedziela – jubilat i neoprezbiter…

Wczoraj w naszym kościele odbyły się piękne uroczystości związane z kapłaństwem  – msza święta jubileuszowa oraz msza święta prymicyja. Były to chwile wielkiej i głębokiej modlitwy i zadumy, ale i modlitewne okazje do wyproszenia Bożych łask w ową cudowną treściowo Niedzielę Trójcy Świętej. Continue reading Kapłańska niedziela – jubilat i neoprezbiter…

Father Edmund Gutowski CM – 50th anniversary of priesthood

 50 years ago our parish bulletin Patron had printed those two articles on Fr. Ed:

FATHER  EDMUND GUTOWSKI, C. M .
The many years of expectations have drawn to a close. This was perhaps one of the many thoughts of Father Edmund Gutowski, C. M., one of our parishioners on Ascension Thursday. Why? Because on that May 26 he had stepped out of the chapel at Mary Immaculate Seminary, Northampton, Pa., “a priest forever, according to the order of Melchisedech.” Yes, a day of joy and expectation not only for his family and friends but also for us parishioners who have come to know and await this same expectation – the ordination to Christ’s Holy Priesthood. And we should indeed be proud of this fact that another member of the parish has received the Holy Sacrament of Holy Orders. Continue reading Father Edmund Gutowski CM – 50th anniversary of priesthood

Ksiądz Edmund Gutowski CM – 50 rocznica święceń kapłańskich

50 lat temu w parafialnej gazetce Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, ukazał sie następujący artykuł:

Nareszcie! Nareszcie długie lata i pracy, przygotowań, w dniu 26go maja tego roku dobiły do ostatecznej mety. W dniu tym jeden “z naszych młodych parafian, przez włożenie rąk biskupich otrzymał Ducha św, otrzymał tę niepojętą zaiste władzę sprowadzania Boga na ziemię, sprawowania ofiary mszy św., udzielania sakramentów św. W dniu tym usłyszał on zwrócone do siebie słowa: Ty jesteś kapłanem na wieki. Młodzieńcem tym, -którego matka i bracia żyją wśród nas  jest Ksiądz Edmund Gutowski, świeżo-wyświęcony kapłan i misjonarz. Continue reading Ksiądz Edmund Gutowski CM – 50 rocznica święceń kapłańskich

Bishop Malysiak – 40th Anniversary of Episcopal Ordination!

The Oldest Bishop in Poland celebrates his 40th Anniversary of Episcopal Ordination!

On April 5, 1970,  Fr. Albin MALYSIAK CM  (Vincentian ) received his Episcopal ordination from Cardinal Karol Wojtyla,  Archbishop of Krakow, (later Pope John Paul II). Pope Paul VI nominated him a titular bishop of Beatia and auxiliary bishop of Krakow on January 14, 1970. For many years of his service he was Vicar General and supervised departments of religious orders, catechist and economic affairs in the Metropolitan Curia. By the Canon Law requirements he retired in February 1993 . Since 2007 he is the oldest living bishop in Polish Episcopate. In June he will turn 93.    Congratulations Bishop Albin!     Continue reading Bishop Malysiak – 40th Anniversary of Episcopal Ordination!

Biskup Albin Małysiak – 40 lat sakry biskupiej!

40 lat sakry biskupiej – to niecodzienność na skalę światową. Ks. Biskup Albin Małysiak, pomocniczy biskup krakowski, działający u boku kardynała Karola Wojtyły, wywodzący się ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, obchodzi  40 lecie święceń biskupich !!!  Udzielił mu je mu 5 kwietnia 1970 właśnie ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Wraz z szarytką, siostrą Bronisławą Wilewską, uratował życie pięciu osobom narodowości żydowskiej, za co 23 listopada 1993 oboje otrzymali tytuł “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata“, przyznany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. 10 października 2007 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego za bohaterską postawę i niezwykłą postawę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. GRATULUJEMY ks. Biskupowi  i życzymy dużo zdrowia i sił. I wspominamy jego wizyte w naszej parafii.

Continue reading Biskup Albin Małysiak – 40 lat sakry biskupiej!

Priesthood….

            A little about priesthood  through many years . . .  Jubilees….

The mass media, writes or speaks about priests, only when they discover in him a human weakness.  And then, not only does the priest and his infractions get unreasonably publicized, but also the church and priesthood are unduly criticized as well.  This is done because someone is not comfortable with priesthood as a result of his own battle with Christ.  If someone cannot find fault with the Savior, they try to destroy the Church by emphasizing the human weakness of those who serve the Savior.  During the past Year of the Priest, however, we bowed our heads before the Majestic Lord and thanked Him for the beautiful gift of Christ’s Priesthood given to ordinary people.  In this gift bestowed upon His servants is included God’s Love of people, His caring for their souls and great strength.  Thanks to this Strength, priests are able to dedicate their lives for the glory of God and for the salvation of the people.  Here are some examples of this dedicated service: Continue reading Priesthood….

Kapłaństwo…

Trochę o kapłaństwie przez pryzmat lat….  Jubileusze…

 Środki masowego przekazu, o ile piszą czy mówią o kapłanach, to jedynie wtedy, gdy znajdą w nim jakąś ludzką słabość. Wtedy nieproporcjonalnie do całości zjawiska czy życia kapłana, poniewiera się i Kościół i kapłaństwo. A dzieje się tak dlatego, że kapłaństwo jest niewygodne dla tych, którzy walczą z samym Chrystusem. Nie mogąc znaleźć wad u Zbawiciela, niszczą Kościół atakując słabość ludzkich sług Zbawiciela.

W mijającym Roku Kapłańskim chylimy jednak nasze czoła przed Majestatem Boga i dziękujemy Mu za piękny dar kapłaństwa Chrystusowego dany prostym ludziom.   Continue reading Kapłaństwo…