Tag Archives: kapłan Jerzy. ksiądz Jerzy

Ku czci Bł. ks. Jerzego Popiełuszko

Fundacja Jana Pawła II w Nowym Jorku zaprasza na uroczystą Mszę św. ku czci Błogosławionego Jana Pawła II oraz Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, (w 28 rocznicę jego męczeńskiej śmierci), która będzie odprawiona w kościele Św. Stanisawa Kostki w Brooklynie (Greenpoint) w niedzielę, 21 października o godzinie 11:30. Po Mszy świętej oficjalnym pochodem przejdziemy pod pomnik Bł. Ks Jerzego przy Nassau i Bedford Ave. Tam odbędzie się uroczysta Akademia z udziałem wielu zaproszonych gości. W uroczystościach wezmą udział dzieci szkół polonijnych, harcerze, weterani, Liga Morska, członkowie Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku oraz reprezentacji Kongresu Polonii Amerykańskiej i innych organizacji społecznych.