Tag Archives: kapłaństwo

Niedziela Dobrego Pasterza

Dzisiejszą, Czwartą Niedzielę Wielkanocy, 29 kwietnia 2012 roku, przeżywamy w Kościele jako Niedzielego Pasterza, czyli Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej.

Kazanie na Niedzielę Dobrego Pasterza – ks. Jaroslaw Lawrenz CM

Wdzięczni kapłanom…

kapl2 Dzisiejszy weekend jest Światowym Dniem Kapłaństwa. Idzie on niejako w parze ze światowym Dniem Małżeństwa. Te dwa powołania łączą ze sobą wspólne wartości. Oba powołania są odpowiedzią na Boże wezwanie, muszą cechować się odpowiedzialnością, ofiarą, i niezniszczalną miłością. Pierwsze powołanie zawiera miłość do współmałżonka. Drugie charakteryzuje miłość do Boga i Jego Kościoła. I oczywiście miłość do drugiego człowieka. Dlatego w dzisiejszy weekend dziękujemy naszym kapłanom za dar samych siebie, za dar miłości ofiarowany Bogu. Dziękujemy im za poranne i wieczorne msze święte i sakrament spowiedzi świętej i za dzielenie się z nami innymi sakramentami, chociażby sakramentem chorych czy wiatykiem udzielanym w ostatnich chwilach życia. I dziękujemy Wam, za każdą chwilę w której ofiarowaliście nam Ciało Chrystusa, Chleb Życia, Eucharystię, dzięki której i my, choć grzeszni, możemy być uświęceni. Dziękujemy, że ofiarowaliście swoje życie za nas stając się mostem między nami a Bogiem.

55 lat kapłaństwa

Najlepsze życzenia składamy ks. Józefowi Szpilskiemu w 55 rocznicę święceń kapłańskich.   Życzymy mu  dużo zdrowia, wszelkich łask od Boga, nieustannej pogody ducha, którą miał do tej pory, dużo dobryuch przyciaciół i życzliwych ludzi oraz wszystkiego co najlepsze.

Dziękujemy Bogu, że 24 czerwca 1956 roku  ks. Józef wraz z 30 diakonami Zgromadzenia Księży Misjonarzy leżąc twarzą na ziemi podczas Litanii do Wszystkich Świętych podjął ostateczną decyzję i przyjął tego dnia święcenia kapłańskie. Stał się Apostołem Chrystusa, Misjonarzem, który najpierw w Polsce, a później na terenie Ameryki Północnej głosił Dobrą Nowinę o Zbawieniu i służył Bogu i ludziom. I Dziękujemy Bogu za Twoje powołanie, księże Józefie.  Plurimos Annos księże Józefie!

Nowi kapłani w diecezji Brooklyn

GRATULACJE !!!

ks. Dariusz StrzeleckiKs. Daniel RajskiW sobotę 4 czerwca 2011, w Bazylice Św. Jakuba w Brooklynie, ks. Biskup Nicholas DiMarzio udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom pochodzącym z Polski – ks. Danielowi Rajskiemu oraz ks. Dariuszowi Strzeleckiemu. Obaj zastali wyświęceni dla diecezji Brooklyn. Serdecznie gratulujemy im tego pięknego powołania oraz tego, że potrafili na nie odpowiedzieć, ofiarując swojeżycie dla Chrystusa. Wspieramy ich naszymi modlitwami, aby nigdy nie zabrakło im gorliwości w służbie Bogu i ludziom naszej diecezji.

Księża odprawią swoje pierwsze msze święte w niedzielę 5 czerwca 2011 o godzinie 11:00 – ks. Daniel w parafii Św. Krzyża na Maspeth, a ks. Dariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Brooklynie. Następnie księża odprawią prymicyjne msze święte w rodzinnych parafiach w Polsce  – ks. Dariusz w Bazylice Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, a ksiądz Daniel w Budzieszowicach.

Msza Święta Wielkiego Czwartku

W Wielki Czwartek o godzinie 19 została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana przez wszystkich kapłanów z naszej parafii. We mszy świętej uczestniczył również ksiądz Józef Lachowski CM, który przebywa w Domu Opieki dla Starszych osób na Queensie. Kościół byl wypełniony po brzegi wiernymi.

Po zakończonej mszy świętej, a przed procesją do ciemnicy, kapłani zostali uczczeni przez ministrantów, dzieci z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej, dzieci klasy pierwszokomunijnej oraz przedstawicieli Rodzin Nazaretańskich. Dzieci recytowały piękne wiersze o kapłaństwie i wręczyły kapłanom kwiaty z okazji święta sakramentu kapłaństwa. Podziękowano księżom za ofiarność, poświęcenie i opiekę duchową nad parafią. Continue reading Msza Święta Wielkiego Czwartku

Wielki Czwartek

W Wielkim Tygodniu Bóg czyni wszystko nowe, mówiąc słowami Apokalipsy: “Oto wszystko czynię nowe”. Człowiek i całe stworzenie staje się nowe w Chrystusie.  Przypominają nam o tym stające przy ołtarzu nowe oleje święte konsekrowane podczas Mszy Krzyżma. Przypominają o tym kapłani, którzy na pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa na nowo złożyli swoje ślubowania podczas mszy krzyżma.

Chrystus w czwartek wieczorem dał to, co spełnił w piątek po południu: Ciało wydane i Krew przelaną. Skoro mógł dać siebie ukrzyżowanego dzień przed ukrzyżowaniem, to tak samo może nam dzisiaj, dwa tysiące lat później dawać siebie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Continue reading Wielki Czwartek

Rocznica Święceń kapłańskich

“Kto raz skosztował owoc trwania przy Tobie, Panie,
wie, czym jest szept Miłości, wie czym jest Powołanie”…

Z okazji 30 lecia święceń kapłańskich księdza proboszcza Marka Sobczaka na zakończenie mszy świętej o godzinie 11:30, ministranci, dzieci z zespołu Krakowianki i Górale, uczniowie Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej oraz Akademii Stanisława Kostki deklamowały Jubilatowi wierszyki i przekazały życzenia oraz kwiaty.
Ksiądz Jarosław przytoczył fakty z pracy duszpasterskiej ks. Marka, podkreślił Jego oddanie i ciężką pracę na rzecz naszej parafii, przekazał życzenia od księży oraz wiernych. Na koniec wszyscy zaśpiewali :    Continue reading Rocznica Święceń kapłańskich

40 rocznica kapłaństwa

Składamy nasze najlepsze życzenia księdzu Janowi Urbaniakowi CM, który w poniedziałek 28 lutego 2011 roku obchodzi 40 rocznicę święceń kapłańskich.  Niech Boża łaska pomaga ks. Janowi służyć ludowi Bożemu z wigorem apostolskim i miłością Chrystusową.
    Niech Bóg obdarza Ciebie, księże Janie, zdrowiem i radością, abyś był zawsze gorliwy w służbie Bogu i człowiekowi. Wspieramy Ciebie naszymi modlitwami i dziękujemy za Twoją dotychczasową posługę apostolską i ofiarność w budowaniu Królestwa Chrystusowego na ziemi. Szczęść Boże i długach lat życia! Plurimus annos

Święcenia Kapłańskie – zdjęcia * Ordination’s photos

If you are interested to see an Ordination Ceremony of a new priests (of the Vincentian Fathers of the Province of Poland) in the seminary church in Krakow, click here…

                              or VIDEO  (in Polish)

Jeżeli jesteś zainteresowany jak wyglądają święcenia kapłańskie, znajdziesz tu zdjęcia ze święcen w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy w Krakowie dla Prowincji Polskiej.

                               albo VIDEO (po polsku)

ZAKOŃCZENIE ROKU KAPŁAŃSKIEGO

Dziękujmy Bogu za dar kapłaństwa!

Kończy się dzisiaj Rok Kapłański. Kapłani parafii Świętego Stanisława Kostki dziękują bardzo serdecznie wszystkim za modlitwy w ich intencji w ciągu tych szczególnych dla nich miesięcy. Były one na pewno wyrazem Waszej miłości i pomocne. Pamiętajcie, że modlitwy  są zawsze pomocne w walce o świętość i doskonałość. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować uczniom szkoły Świętego Stanisława Kostki na Greenponcie za ich modlitewne wsparcie, gdyż studenci wybrali sobie kapłana, o którym pamiętali przez cały rok.

„Panie, dziękujmy Ci, że otworzyłeś Twoje serce dla nas, że w Twojej śmierci i w Twoim zmartwychwstaniu stałeś się źródłem życia.  Spraw, abyśmy byli osobami żyjącymi, żyjącymi dzięki Twemu źródłu; spraw, abyśmy i my byli źródłami dającymi współczesnym wodę życia. Dziękujemy za łaskę kapłańskiego posługiwania. Panie, błogosław nam, i błogosław wszystkim ludziom naszego czasu, którzy są spragnieni i poszukujący. Amen.”   (Benedykt XVI, 11.06.2010 r.) 

św. Wincenty a Paulo, módl się za nami!
św. Janie Mario Vianney, módl się za nami!
bł. Jerzy Popiełuszko, módl się za nami

ks. Jerzy Popiełuszko – pantomima

W sobotę 5 czerwca 2010, po mszy świętej wieczornej, młodzież oraz ministranci naszej parafii, przedstawili pantomimę o życiu i śmierci ks. Jerzego Popiełuszko. Było to modlitewne wprowadzenie do uroczystości beatyfikacyjnych tego polskiego kapłana, opiekuna Solidarności i robotników, walczącego o dobro i prawdę, a   zamordowanego przez służbę bezpieczeństwa komunistycznego reżimu w 1984 roku. Nie mogliśmy być obecni fizycznie na beatyfikacji, ale duchowo łączył nas on – miłośnik Jezusa Chrystusa, którego kochał i któremu bezgranicznie ufał. Continue reading ks. Jerzy Popiełuszko – pantomima

Fr. Albert’s First Mass photos

Zdjęcia z Prymicji Ojca Alberta –
dzięki nieznanemu na razie fotografowi – mamy dostęp do wspaniałych zdjęć z uroczystości prymicyjnych. Oto One – ukazują piękną liturgię, jak i moment błogosławieństwa prymycyjnego, które Ojciec Albert udziałał w wydzielonej części auli szkoły świętego Stanisława Kostki. Był też poczęstunek i okozja do zapoznania się…. 

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI PRYMICYJNYCH