Tag Archives: kapłaństwo

List Episkopatu Polski przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę, 30 maja 2010, w kościołach w całej Polsce odczytano List Pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją księdza Jerzego Popiełuszki, która będzie miała miejsce w niedzielę, 6 czerwca, na placu Piłsudskiego w Warszawie. Po Mszy świętej beatyfikacyjnej doczesne szczątki Błogosławionego Kapłana i Męczennika zostaną w procesji przeniesione do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie.
Oto treść wspomnianego listu w całości:   Continue reading List Episkopatu Polski przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki

Kapłańska niedziela – jubilat i neoprezbiter…

Wczoraj w naszym kościele odbyły się piękne uroczystości związane z kapłaństwem  – msza święta jubileuszowa oraz msza święta prymicyja. Były to chwile wielkiej i głębokiej modlitwy i zadumy, ale i modlitewne okazje do wyproszenia Bożych łask w ową cudowną treściowo Niedzielę Trójcy Świętej. Continue reading Kapłańska niedziela – jubilat i neoprezbiter…

Ksiądz Edmund Gutowski CM – 50 rocznica święceń kapłańskich

50 lat temu w parafialnej gazetce Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, ukazał sie następujący artykuł:

Nareszcie! Nareszcie długie lata i pracy, przygotowań, w dniu 26go maja tego roku dobiły do ostatecznej mety. W dniu tym jeden “z naszych młodych parafian, przez włożenie rąk biskupich otrzymał Ducha św, otrzymał tę niepojętą zaiste władzę sprowadzania Boga na ziemię, sprawowania ofiary mszy św., udzielania sakramentów św. W dniu tym usłyszał on zwrócone do siebie słowa: Ty jesteś kapłanem na wieki. Młodzieńcem tym, -którego matka i bracia żyją wśród nas  jest Ksiądz Edmund Gutowski, świeżo-wyświęcony kapłan i misjonarz. Continue reading Ksiądz Edmund Gutowski CM – 50 rocznica święceń kapłańskich

Bishop Malysiak – 40th Anniversary of Episcopal Ordination!

The Oldest Bishop in Poland celebrates his 40th Anniversary of Episcopal Ordination!

On April 5, 1970,  Fr. Albin MALYSIAK CM  (Vincentian ) received his Episcopal ordination from Cardinal Karol Wojtyla,  Archbishop of Krakow, (later Pope John Paul II). Pope Paul VI nominated him a titular bishop of Beatia and auxiliary bishop of Krakow on January 14, 1970. For many years of his service he was Vicar General and supervised departments of religious orders, catechist and economic affairs in the Metropolitan Curia. By the Canon Law requirements he retired in February 1993 . Since 2007 he is the oldest living bishop in Polish Episcopate. In June he will turn 93.    Congratulations Bishop Albin!     Continue reading Bishop Malysiak – 40th Anniversary of Episcopal Ordination!

Biskup Albin Małysiak – 40 lat sakry biskupiej!

40 lat sakry biskupiej – to niecodzienność na skalę światową. Ks. Biskup Albin Małysiak, pomocniczy biskup krakowski, działający u boku kardynała Karola Wojtyły, wywodzący się ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, obchodzi  40 lecie święceń biskupich !!!  Udzielił mu je mu 5 kwietnia 1970 właśnie ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Wraz z szarytką, siostrą Bronisławą Wilewską, uratował życie pięciu osobom narodowości żydowskiej, za co 23 listopada 1993 oboje otrzymali tytuł “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata“, przyznany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. 10 października 2007 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego za bohaterską postawę i niezwykłą postawę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. GRATULUJEMY ks. Biskupowi  i życzymy dużo zdrowia i sił. I wspominamy jego wizyte w naszej parafii.

Continue reading Biskup Albin Małysiak – 40 lat sakry biskupiej!

Priesthood….

            A little about priesthood  through many years . . .  Jubilees….

The mass media, writes or speaks about priests, only when they discover in him a human weakness.  And then, not only does the priest and his infractions get unreasonably publicized, but also the church and priesthood are unduly criticized as well.  This is done because someone is not comfortable with priesthood as a result of his own battle with Christ.  If someone cannot find fault with the Savior, they try to destroy the Church by emphasizing the human weakness of those who serve the Savior.  During the past Year of the Priest, however, we bowed our heads before the Majestic Lord and thanked Him for the beautiful gift of Christ’s Priesthood given to ordinary people.  In this gift bestowed upon His servants is included God’s Love of people, His caring for their souls and great strength.  Thanks to this Strength, priests are able to dedicate their lives for the glory of God and for the salvation of the people.  Here are some examples of this dedicated service: Continue reading Priesthood….

Kapłaństwo…

Trochę o kapłaństwie przez pryzmat lat….  Jubileusze…

 Środki masowego przekazu, o ile piszą czy mówią o kapłanach, to jedynie wtedy, gdy znajdą w nim jakąś ludzką słabość. Wtedy nieproporcjonalnie do całości zjawiska czy życia kapłana, poniewiera się i Kościół i kapłaństwo. A dzieje się tak dlatego, że kapłaństwo jest niewygodne dla tych, którzy walczą z samym Chrystusem. Nie mogąc znaleźć wad u Zbawiciela, niszczą Kościół atakując słabość ludzkich sług Zbawiciela.

W mijającym Roku Kapłańskim chylimy jednak nasze czoła przed Majestatem Boga i dziękujemy Mu za piękny dar kapłaństwa Chrystusowego dany prostym ludziom.   Continue reading Kapłaństwo…

25 ANNIVERSARY OF PRIESTHOOD

 

Congratulations to The Very Reverend Canon Thomas C. Machalski upon the occasion of celebrating the 25th Anniversary of his Ordination.   He is a friend of Polonia and a big friend of the St. Stanislaus Kostka Parish and the Vincentians. We wish Father Tom a lot of God’s blessing and graces in his apostolate to God’s people in the Diocese of Brooklyn and Polonia.  Sto Lat!

Please read the New York State Legislative Resolution given on the occasion of Fr. Machalski Anniversary. Continue reading 25 ANNIVERSARY OF PRIESTHOOD

Nowy kapłan * New priest

Congratulations to Father Albert Osewski, CFR, Franciscan Friars of the Renewal. our parishioner, who was ordained to priesthood this Saturday, May15th, 2010, by the Archbishop Thimoty Dolan at St. Patrick Cathedral in Manhattan. May God bless Fr. Albert in his ministry. Fr. Albert will celebrate his First Mass in our Parish on Sunday May 30th, at 3 PM.

Składamy serdeczne gratulacje Ojcu Albertowi Osewskiemu, CFR, franciszkaninowi, naszemu parafianinowi, który przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Thimothy Dolan w sobotę 15 maja 2010 r.  w katedrze Św. Patryka na Manhatanie. Zapewniamy go o naszym modlitewnym wsparciu w posłudze kapłańskiej. Ojciec Albert odprawi Mszę święta prymicyjną w niedzielę 30 maja o godzinie 15 w naszym kościele.

Ojciec Barnaba Gorski OFM – 50 lat kapłaństwa

Przed 50 laty w Patronie – gazetce parafialnej Św. Stanisława Kostki – ukazał się taki artykuł…

Wielka to radość dla rodziny a zwłaszcza dla rodziców, gdy ich syn, jako młody kapłan staje przy ołtarzu; aby po raz pierwszy odprawić mszę św., Złożyć tę najdoskonalszą, Chrystusową ofiarę Bogu. Wielkie to również święto dla całej parafii, bo honor to nie lada, gdy z pośród jej grona Pan Bóg wybiera sobie szafarza świętych swoich tajemnic, pośrednika między tronem chwały swojej a wiernym ludem. Nic dziwnego, że dzień taki obchodzi się z całą uroczystością. Takiej właśnie uroczystości świadkami będziemy w tę niedzielę, w którą solemną mszę św.  sumę o godz. ll-ej – odprawi świeżo- wyświęcony kapłan, Ojciec Barnaba Górski, franciszkanin . Continue reading Ojciec Barnaba Gorski OFM – 50 lat kapłaństwa