Tag Archives: KASSK

Koncert wiosenny chórków dziecięcych

CH1 W niedzielne popołudnie, 19 maja 2013, spotkaliśmy się w kościele Św. Stanisława Kostki w Brooklynie na pierwszym Wiosennym Koncercie Chórów Dziecięcych działających przy naszej parafii. Pod dyrekcją organistki parafialnej pani Małgorzaty Staniszewskiej wystąpił chór dziecięcy Katolickiej Akademii Świętego Stanisława Kostki, który śpiewa na mszy świętej angielskiej o godzinie 9 rano w każdą niedzielę, jak i podczas uroczystości szkolnych i parafialnych oraz dziecięcy chórek parafialny, który śpiewa po polsku zwykle podczas mszy świętej o godzinie 13.00. Podczas godzinnego występu chóry śpiewały pieśni i piosenki religijne, na przemian po polsku i po angielsku. Wiele utworów pani Małgorzata przygotowała w obu językach, dlatego też w trakcie śpiewania jednego utworu słyszeliśmy przemiennie oba języki.

Dzieci śpiewały bardzo ładnie, czysto, rytmicznie i z zaangażowaniem, za co otrzymały brawa na stojąco. Pani Małgorzata przygotowała dla dzieci także specjalne dyplomy. Dziękujemy dzieciom za miłe popołudnie i pani Staniszewskiej za zaangażowanie i pracę z dziećmi.

Continue reading Koncert wiosenny chórków dziecięcych

Tydzień Szkół Katolickich

Od 30 stycznia do 3 lutego obchodzony jest w Nowym Jorku Tydzień Szkół Katolickich. Motywem Tygodnia Szkół Katolickich 2012 jest "Szkoły katolickie: wiara, nauka, pomoc". Motyw skupia się na trzech priorytetach, które tworzą szkoły katolickie i wyróżniają je wśród innych placówek edukacyjnych.

Wiara-uczniowie szkół katolickich nie tylko nauczani są podstaw chrześcijaństwa, ale także na codzień obcują z Bogiem poprzez codzienną modlitwę, udział w nabożeństwach czy uczestnictwu w przygotowaniu do sakramentów. Ważną rolę odgrywa także katolickie wychowanie. Uczniowie od małgo dziecka uczeni są co jest dobre a co złe i jak zmieniać swoje postępowanie, aby być akceptowanym w środowisku. Ważnym elementem wychowania jest uczenie szacunku dla innych i otoczenia. Uczenie dzieci dyscypliny to jedno z czołowych osiągnięć szkół katolickich i bardzo owocuje w dorosłym życiu.

Continue reading Tydzień Szkół Katolickich