Tag Archives: Kolbe

MAXIMILLIAN KOLBE – 70 ANNIVERSARY OF DEATH

70 years ago on August 14, 1941, Maximilian died in the Nazi’s concentration camp, Auschwitz. This Polish saint is a hero for a temporary man. He realized that the Blessed Mary is the key to converting the world to her Son, so he organized his special followers as the Militia or "Army of the Immaculate" following, as he said, on the promise that Yahweh had made in Genesis: that Mary would crush the serpent’s head. May he be our spiritual guide in our time.

Read more in this article by Fr. John A. Hardon, S.J.

70 rocznica śmierci Św. Maksymiliana Kolbe

mkmb Przesłanie dzisiejszej, XX niedzieli zwykłego okresu liturgicznego jest jednoznaczne: Bóg pragnie zbawić człowieka, przy czym zbawienie to ma wymiar powszechny, uniwersalny, czyli katolicki. Dokładnie dzisiaj przypada 70. rocznica męczeńskiej śmierci św. o. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina z rodziny konwentualnej, patrona naszych trudnych czasów. Cóż takiego łączy wymowę dzisiejszych czytań liturgicznych ze wspomniana rocznica? W kontekście prawdy o powszechności zbawienia uświadamiamy sobie, ze również świętość ma taki uniwersalny wymiar, bo przemawia także po latach, promieniuje blaskiem cnót, inspirując do pytań o osobiste doświadczenie wiary. Heroiczny czyn św. Maksymiliana w obozie koncentracyjnym Auschwitz, wieńczący cale jego Zycie oddane Bogu, pozostaje wciąż wymowny i przekonuje, że słowa Jezusa w życiu jego uczniów mogą spełniać sie dosłownie: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Przeczytaj cały list o Św. Maksymilianie Kolbe na 70 rocznicę Jego śmierci (plik PDF)