Tag Archives: kolejowa

Łączymy się w bólu i modlitwie…

W sobotę 3 marca 2012 wieczorem w pobliżu Szczekocin k. Zawiercia w Polsce zderzyły się czołowo dwa pociągi. Zginęło 16 osób, a 57 zostało rannych. W Polsce ogłoszono żałobę narodową w dniach 5 i 6 marca.   Jako wspólnota dzieci Bożych nasza parafia modli się za dusze tragicznie zmarłych pasażerów oraz o zdrowie i powrót do pełni sił dla rannych. Modlitewnie i duchowo wspieramy również rodziny zabitych w katastrofie, aby miłość Boża pomogła im przyjąć ten wielki krzyż ich życia i pokonać ból i rozpacz. Wyrażamy poprzez modlitwę nasze podziękowanie wszystkim ratownikom, zarówno cywilom, jak i służbom ratowniczym, biorącym udział w akcji niesienie pomocy pasażerom za ich poświęcenie i ofiarność.

Nasze modlitwy polecamy Ojcu niebieskiemu mówiąc wspólnie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen.