Tag Archives: kolektorzy

Chorągiew Towarzystwa Kolektorów

29 sierpnia 2010 roku, podczas uroczystej mszy świętej koncelebrowanej, została poświęcona chorągiew Towarzystwa Kolektorów przy parafii Św. Stanisława Kostki w Brooklynie. Jest to pierwsza chorągiew Towarzystwa. Chorągiew została ufundowana przez długoletniego Prezesa Towarzystwa, pana Kazimierza Zamorę, a wykonana została w Polsce w jednym z klasztorów przez Siostry zakonne. Pan Kazimierz chciał w ten sposób podziękować Bogu za 77 lat życia. Continue reading Chorągiew Towarzystwa Kolektorów