Tag Archives: Król

Chrystus Król Wszechświata

Dscf3880Dzisiejsza niedziela poświęcona jest Chrystusowi Królowi Wszechświata. Kończy się kolejny rok liturgiczny w Kościele. Za tydzień będziemy już przeżywali pierwszą niedzielę Adwentu. Poświęćmy więc dzisiejsze rozważania Chrystusowi i przybliżmy sobie pojęcie królestwa Bożego.

Bóg poprzez różne wydarzenia, a zwłaszcza przez proroków obiecywał, że w „czasach mesjańskich” wybawi człowieka. Kiedy czas się wypełnił, Bóg zrealizował swój odwieczny plan. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” ( Ga 4,4-5). Potwierdza to Jan Ewangelista mówiąc,: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. (…) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Tak więc odwieczne Słowo Boże stało się człowiekiem. Potomek Abrahama i Dawida został włączony w ludzką historię. Swoją ziemską działalność Jezus Chrystus rozpoczął od głoszenia i przybliżania ludziom Królestwa Bożego:

Continue reading Chrystus Król Wszechświata

Korona dla Pana Jezusa

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie…. tak brzmią słowa jednej z pieśni, której wielu z nas uczyło się przed naszą pierwszą Komunią świętą…. I niestety, w życiu wielu ludzi na nauczeniu się tych słów na pamięć, skończyła się władza i królowanie Chrystusa w ich życiu. Dlatego z wielką radością przyjęliśmy szczególny dar dla parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy anonimowemu darczyńcy za ufundowanie przepięknej korony, która została umieszczona w bocznym ołtarzu nad figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Continue reading Korona dla Pana Jezusa