Tag Archives: ks Szpilski

CZAS ZMARTWYCHWSTANIA . . .–refleksja

Było jeszcze ciemno, gdy Maria Magdalena udała się do Jego grobu i zobaczyła odsłonięty kamień. Nie wiedziała, co się mogło stać. Postanowiła zawiadomić tych, którzy się z Nim przyjaźnili. Reakcja była natychmiastowa: „Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył do grobu pierwszy. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna . . . Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę . . . Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”. (J 20, 4-9) Wielkanoc, to święto radości, zwycięstwa Chrystusa nad złem i beznadziejnością. W tym — ROKU WIARY — Zmartwychwstanie Chrystusa nabiera w naszych oczach nowego blasku, zmartwychwstanie, to nie tylko Zmartwychwstanie Chrystusa, wtedy, w Jerozolimie po ukrzyżowaniu. Continue reading CZAS ZMARTWYCHWSTANIA . . .–refleksja

HE IS RISEN. . . – reflection

You are looking for Jesus of Nazareth the crucified. He has been raised, he is not here” (St. Mark) Easter Day has come at last, Jesus is risen. We have prepared for this day through Lent. We suffered with Christ on Good Friday and waited uneasily while He was in the tomb. For those who believe in the Risen Savior, Easter Sunday is the high point of the year—YEAR OF FAITH. The Resurrection of Christ Our Lord not only guarantees us on immortal life, but it tells us of a new life and higher kind of life. By His Resurrection, Christ gives us His own divine life. It is the beginning of the life we shall enjoy to its fullest extent in heaven. It is in truth the beginning of heaven on earth. So the accent of the Christian message is always on life, not on sin, punishment and death. Continue reading HE IS RISEN. . . – reflection

Dzień Zmartwychwstania

Wczesny ranek pierwszego dnia po szabacie nic nie zapowiadało wyjątkowego poranka. A jednak coś nie dawało spokoju tym, którzy towarzyszyli Mu w czasie ostatnich lat i dni. Było jeszcze ciemno, gdy Maria Magdalena przybyła do grobu Jezusa i zobaczyła odsunięty kamień. Nie wiedziała co mogło się stać. Postanowiła zawiadomić tych, którzy się z Nim przyjaźnili. Reakcja była, natychmiastowa: "Biegli oni obydwaj razem" lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna … Nadszedł potem Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę. . . Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych". /J 20, 4-9/ Zmartwychwstanie Jezusa zmieniło świat. Jak pisał Ks. Mieczysław Maliński: "Wracamy do grobu Jezusa, starając się zrozumieć, co znaczy zmartwychwstać … co to znaczy dla każdego z nas". Wbrew temu, co podpowiada dzisiejszy konsumpcyjny świat, Zmartwychwstanie Jezusa uczy przede wszystkim wiary i nadziei. Continue reading Dzień Zmartwychwstania