Tag Archives: ksiądz

Święcenia Kapłańskie – zdjęcia * Ordination’s photos

If you are interested to see an Ordination Ceremony of a new priests (of the Vincentian Fathers of the Province of Poland) in the seminary church in Krakow, click here…

                              or VIDEO  (in Polish)

Jeżeli jesteś zainteresowany jak wyglądają święcenia kapłańskie, znajdziesz tu zdjęcia ze święcen w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy w Krakowie dla Prowincji Polskiej.

                               albo VIDEO (po polsku)