Tag Archives: modlitwy

Uroczystości przy pomniku ks. Popiełuszko

POPIELUSZKO2011 (17) Dzisiaj, 16 października 2011 oddaliśmy hołd Błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszko w 27 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, który ustawiony został tutaj w 1990 r. na brooklyńskim Greenpoincie przy Bedford i Nassau.

Spotkanie modlitewno refleksyjne rozpoczął pan Mieczysław Michał Pająk, Prezes nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II oraz inicjator budowy pomnika ks. Jerzego Popiełuszko na Greenpoint. Po przywitaniu przybyłych i wprowadzeniu w temat uroczystości, modlitwę odmówił ks. Marek Sobczak, CM, proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Brooklynie. Następnie swój program przedstawiły dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Henryka Sienkiewicza z południowego Brooklynu, opowiadając o życiu ks. Jerzego oraz śpiewając znaną pieśń o Ojczyźnie.

Continue reading Uroczystości przy pomniku ks. Popiełuszko

Dzień Błogosławionego Księdza Jerzego

Dzisiaj, 19 października przypada 26 rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszko. Po raz pierwszy jest to także dzień liturgiczny dedykowany błogosławionemu księdzu Jerzemu W niedzielę 17 października podczas mszy świętej o godzinie 11:30 byliśmy świadkami pięknej uroczystości wprowadzenia do naszego kościoła i osadzenia w graniowym relikwiarzu relikwii pierwszej klasy Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Continue reading Dzień Błogosławionego Księdza Jerzego