Tag Archives: msza

Msza święta za Ojczyznę

Rok 2011 to rok 115 rocznicy istnienia naszej parafii. Pragniemy go ofiarować Bogu, jako dar dziękczynienia za wszelkie dobro, które przez te lata parafia nasza otrzymała on Ojca w niebie.

Jednym z elementów naszego dziękczynienie będzie ofiara mszy świętej składana poprzez pośrednictwo błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko,  którego relikwie pierwszej klasy, mamy zaszczyt przechowywać w naszym kościele w pięknym granitowym relikwiarzu.

Tę specjalną mszę świętą będziemy sprawować w intencjach Ojczyzny, tak jak czynił to bł. ks. Jerzy za swojego życia. Continue reading Msza święta za Ojczyznę

90 lecie Polskiej Szkoły, Greenpoint

W niedzielę 21 listopada, o godzinie 11:30 w kościele św. Stanisława na Greenpoincie została odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna z okazji 90 lat istnienia Szkoły Polskiej im. Marii Konopnickiej – najstarszej szkoły dokształcającej na Wschodnim Wybrzeżu. We mszy świętej udział wzięły dzieci szkolne, grono nauczycielskie, rodzice, wychowankowie i zaproszeni goście, między innymi Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA pani Dorota Andraka. Continue reading 90 lecie Polskiej Szkoły, Greenpoint

Msza w intencji Ojczyzny

W czwartek 11 listopada 2010 o godzinie 19:00 w kościele Św. Stanisława Kostki w Brooklynie została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana z racji Dnia Niepodległości Polski. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz Marek Sobczak CM, a koncelebrowali ks. Jarosław Lawrenz CM oraz ks. Stanisław Szczepanik CM. Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, oraz naszą wierność w sprawach Bożych. Continue reading Msza w intencji Ojczyzny

Dzień Błogosławionego Księdza Jerzego

Dzisiaj, 19 października przypada 26 rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszko. Po raz pierwszy jest to także dzień liturgiczny dedykowany błogosławionemu księdzu Jerzemu W niedzielę 17 października podczas mszy świętej o godzinie 11:30 byliśmy świadkami pięknej uroczystości wprowadzenia do naszego kościoła i osadzenia w graniowym relikwiarzu relikwii pierwszej klasy Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Continue reading Dzień Błogosławionego Księdza Jerzego

19 października

LITURGICZNE WSPOMNIENIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI – 19 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

 W tym roku po raz pierwszy, 19 października obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzień Jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji 6 czerwca 2010 r. dniem narodzin ks. Jerzego dla nieba.

Uroczysta Msza św. w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, odprawiona zostanie o godz. 19.00. Po mszy odmówiony zostanie różaniec z bł. ks. Jerzym w intencji Ojczyzny. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w tym szczególnym dniu!

BIOGRAFIA

Msza w intencji Ojczyzny

Uroczysta Msza święta w intencji Polski będzie odprawiona w naszym kościele Św. Stanisława Kostki, Greenpiont, w niedzielę 10 października o godzinie 11:30. Zapraszamy do udziału wszystkie organizacje kościele i społeczne…   
Msza za Ojczyznę będzie odprawiona  właśnie teraz nieprzypadkowo. Tego dnia mija bowiem dokładnie 6 miesięcy od tragicznej katastrofy w Smoleńsku, podczas której nasza Ojczyzna poniosła tak wielkie straty osobowe i moralne.  Zbliża się również rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszko, który w czerwcu tego roku został ogłoszony Błogosławionym. Jego relikwie zostaną uroczyście wprowadzone do naszego kościoła  17 października.    Continue reading Msza w intencji Ojczyzny

350 rocznica śmierci Św. Wincentego a Paulo

Dzisiaj, tj 27 września 2010 roku przypada 350 rocznica śmierci Świętego Wincentego a Paulo. W tym dniu kończy się także Rok Wincentyński. Jako przygotowanie do dzisiejszego dnia przez cały tydzień odmawialiśmy Nowennę do świętego Wincentego a Paulo z prośbą o otwarcie duszy, abyśmy umieli spostrzegać Chrystusa ubogiego w każdym człowieku. Tego dnia o godzinie 9 rano była odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana ku czci św. Wincentego. Przewodniczył jej i homilie wygłosił Prowincjał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Prowincji Nowej Anglii, Ks. Rafał Kopystyński CM, w koncelebrze był również ekonom Prowincji Ks. Marek Sadowski CM oraz wszyscy kapłani pracujący w kościele Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. We mszy świętej uczestniczyło ponad 200 osób.   Continue reading 350 rocznica śmierci Św. Wincentego a Paulo

Wincenty a Paulo – uroczystość

27 września  przypada uroczystość Świętego Wincentego a Paulo. W tym dniu uroczyście zakończymy także Rok Wincentyński. Z tej racji przez najbliższy tydzień po każdej mszy świętej będziemy odmawiali Nowennę do świętego Wincentego a Paulo z prośbą o otwarcie duszy, byśmy umieli spostrzegać Chrystusa ubogiego w każdym człowieku. Zachęcamy także do prywatnego domawiana Nowenny.    Continue reading Wincenty a Paulo – uroczystość

30 rocznica NSZZ SOLIDARNOŚĆ – msza św. i kazanie

W niedzielę 29 sierpnia 2010 o godzinie 11:30 w kościele Św. Stanisława Kostki w Brooklynie została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana z racji 30 rocznicy powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz Marek Sobczak CM, a koncelebrował z nim ks. Jan Urbaniak CM.

Na początku liturgii ministranci i kapłani wprowadzili do kościoła poczty sztandarowe oraz przedstawicieli Solidarności. Przed ołtarzem został złożony okolicznościowy wieniec z biało-czewonymiz szarfami i napisem Solidarność.  We mszy świętej wzięli udział reprezentaci organizacji Liga Morska w białych mundurach i ze sztandarami, byli nieliczni przedstawiciele organizacji społecznych i weteranów. Zabrakło jednak tych, których ta sprawa powinna dotyczyć najbardziej członków Solidarności, którzy na każdej z 7 polskich mszy ś. tłumnie wypełniali kiedyś ten kościół, a nawet stali na chodnikach i ulicach przed kościołem….  dzisiaj było sporo wolnych miejsc w ławkach…   Continue reading 30 rocznica NSZZ SOLIDARNOŚĆ – msza św. i kazanie

30 Rocznica NSZZ SOLIDARNOŚĆ – msza św.

W niedzielę 29 sierpnia o godzinie 11:30 w naszym kościele parafialnym zostanie odprawiona uroczysta msza święta w 30-tą rocznicę powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych SOLIDARNOŚĆ. Wiemy, jak bardzo Solidarność przyczyniła się do upadku komunizmu w Polsce i w Europie i przywrócenia wolności  słowa i wyznania na tym kontynencie. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie organizacje kościelne, społeczne i patriotyczne w strojach organizacyjnych i mundurach, a wiernych do licznego przybycia na mszę św.

Wspomnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku

Homilia wygłoszona 10 sierpnia 2010 podczas mszy świętej odprawionej w intencji ofiar katastofy lotniczej pod Smoleńskiem…

Skończył się dzisiaj czwarty miesiąc od tej tragicznej chwili, w której usłyszeliśmy o katastrofie rządowego samolotu z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej panem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Minął czwarty miesiąc od chwili, kiedy nam zakomunikowano, że o Prezydencie i 95 innych osobach należy mówić w czasie przeszłym. Continue reading Wspomnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku

Msza za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

Msza  św. w intencji ofiar tragicznej katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 będzie odprawiona we wtorek, 10 sierpnia o godzinie 19:30 (7.30 PM) w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Msza święta zamówiona jest przez Klub Gazety Polskiej.  Serdecznie zapraszamy do udziału.  W tej jednej tragicznej chwili Polska straciła swojego Prezydenta i Pierwszą Damę, wicemarszałków Sejmu i Senatu, całe dowództwo sił zbrojnych, duchownych, w tym biskupów i innych ważnych przedstawicieli państwa. Uczcijmy ich pamięć, módlmy się za ich dusze…