Tag Archives: nagroda

Nagroda dla kapłana którego znamy…

anau Ks. Andrzej Augustyński, ksiądz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paulo (Prowincja Polska), który wielokrotnie bywał w naszej parafii głosząc kazania i rekolekcje, otrzymał nagrodę TOTUS, która jest przyznawana w związku z Dniem Papieskim przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wyróżnienia – w postaci statuetki oraz nagrody pieniężnej – przyznawane są w czterech kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, pracy charytatywnej, propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz działalności medialnej dla upamiętnienia postaci bp. Jana Chrapka. Ks. Andrzej otrzymał nagrodę w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Jest on bowiem przewodniczącym działającego od 18 lat Stowarzyszenia „Siemacha” w Krakowie – organizacji pożytku publicznego, wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży w 24 placówkach w Krakowie i w Polsce. Continue reading Nagroda dla kapłana którego znamy…

Pani Jadziu, gratulujemy…

W niedzielę 7 listopada 2010, w sali Polonaise Terrace, przy Greenpoint Ave w Brooklynie odbył się 21 Red and White Ball organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół w Orchard Lake, Michigan, w tym Seminarium Polskiego, na pomoc tymże instytucjom katolickim. Każdego roku Rektor tych Szkół podczas Balu nadaje tytuł Honorowego Absolwenta dla osób zasłużonych w szerzeniu katolicyzmu i polskości. W tym roku ten honorowy tytuł z rąk księdza Thimoty Whalen, Prezydenta Orchard Lake,  otrzymali:  Romuald Magda, Witold Krzywda, Jadwiga McEvoy, Danuta Sieminska z Atlas Bank. Specjalne wyróżnienie im. Ks. Dabrowskiego, założyciela szkół, otrzymała parafia Św. Jozafata w Bayside, NY.  Continue reading Pani Jadziu, gratulujemy…

Gratulacje

Parafia w. Stanisława składa panu Dariuszowi Knapikowi, naszemu parafianinowi, przedsiębiorcy i działaczowi w organizacjach polonijnych najserdeczniejsze gratulacje. Pan Darek został bowiem uhonorowany przez diecezjalny Urząd do spraw Imigrantów, Catholic Migration Office,  za owocny wysiłek w rozwój etnicznej społeczności. Jest to nagroda przyznawana dorocznie dla imigrantów, którzy ciężką pracą nie tylko odnoszą osobiste sukcesy na polu biznesowym, naukowym czy społecznym, ale potrafią znaleźć czas i siły dla rozwoju organizacji w których działają, dla dobra Kościoła i całego miasta. Wyróżnienie – tak zwaną Shining Star – pan Dariusz odebrał z rąk księdza Biskupa Nicloasa DiMarzio, ordynariusza diecezji. Continue reading Gratulacje