Tag Archives: ofiary

Daniny na biednych

Zbieranie danin na biednych jest ważnym elementem życia w Kościele katolickim. W swoi pierwszym liście do Koryntian św. Paweł napisał, że każdego tygodnia powinna być zbierana składka na biednych w Jerozolimie. Dla św. Pawła był to wielki akt miłosierdzia. Od dawnych czasów w kościołach katolickich stawiane są skarbony na biednych. Taka skarbona została ustawiona i w naszym kościele przy balaskach obok ambony. Dlatego szczególnie teraz, w okresie Wielkiego Postu, starajmy się wspierać biednych poprzez wrzucanie donacji do skarbony. Podobnie jak w latach poprzednich zbieramy niepsujące sie artykuły żywnościowe, które można składać przed bocznym ołtarzem Pana Jezusa.

Hołd dla Ameryki w Katolickiej Akademii Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie

Przed Dniem Pamięci Narodowej poprzedzjącym obchody dziesiątej rocznicy napadu terrorystycznego na USA, uczniowie Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, zaprezentowali program artystyczny pt. „A Salute to America”.  Scenariusz został napisany przez rodzica uczennic uczęszczających do szkoły, pana John McKay, a zrealizowała go nauczycielka muzyki Bożena Konkiel. W ponad godzinnym muzycznym widowisku uczniowie zaprezentowali historię Stanów Zjednoczonych, która chociaż jest krótka, ale niezmiernie ciekawa. W widowisku, obecni więc byli Indianie, pierwsi emigranci, obywatele żyjący w czasach kolonialnych, żołnierze wojny domowej, budowniczowie amerykańskich linii kolejowych, zawodnicy amerykańskiego baseballu oraz nowojorscy policjanci i strażacy. Przepięknie, z dużym zaangażowaniem zostały wykonane piosenki, tańce, oraz pieśni patriotyczne, co nadało całemu przedstawieniu niemal wymiar demonstracji patriotycznej. Całości dopełniały bajecznie kolorowe stroje, które zostały zakupione dzięki środkom otrzymanym od organizacji Elite Learning of Brooklyn, oraz częściowo wykonane przez grupę rodziców zawsze aktywnie włączających się w organizację szkolnych imprez.

Continue reading Hołd dla Ameryki w Katolickiej Akademii Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie

17 września – pamiętajmy w modlitwie

69 lat temu, 17 września 1939 roku, sowiecka Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. konsekwencje agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku ponosimy do dziś. Te wydarzenia ukształtowały bowiem obecną granicę Polski. Wtedy to nastąpiły także masowe deportacje ludności, które według różnych źródeł, objęły od kilkuset tysięcy do miliona obywateli polskich.
W naszych modlitwach pamiętamy dzisiaj o tych, którzy zginęli, o tych którzy zostali deportowani, którzy utracili najbliższych, którzy z tego powodu do dzisiaj muszą żyć poza granicami swojej Ojczyzny.