Tag Archives: olimpiada

Olimpiada matematyczna

Uczniowie Katolickiej Akademii Św. Stanisława kostki na Greenpoincie wzięli udział w tegorocznej międzynarodowej olimpiadzie matematycznej – Kangaroo. Startowało prawie sześć milionów uczniów z czterdziestu krajów, a ponad sześć tysięcy uczniów z USA. Udział w tego rodzaju konkursie pozwala nie tylko rozszerzyć matematyczną wiedzę, ale także poznać innych uczniów, którzy mają takie same zainteresowania i mieć satysfakcję z otrzymanych wyników oraz motywację do pracy nad sobą.
Konkurs rozpoczął się o 6:30 wieczorem (odbywa się na całym świecie tego samego dnia) w Centrum Koreańskim na Queensie. Wielu uczestników przez 75 minut rozwiązywało test złożony z 30 zadań matematycznych o różnym stopniu trudności. W czasie trwania konkursu nie można było używać kalkulatorów. Po zakończeniu testu uczestnicy otrzymali koszulki z napisem Kangaroo 2011 oraz dyplomy uczestnictwa.

Continue reading Olimpiada matematyczna