Tag Archives: PAC

Gratulacje

Parafia Św. Stanisława Kostki na Grennpoincie składa najserdeczniejsze gratulacje ks. Władysławowi Kubrakowi z parafii Św. Macieja na Ridgewood, Queens, NY. Ks. Kubrak został dzisiaj wyróżniony i uhonorowany poprzez Kongres Polonii Amerykańskiej, oddział na Nowy Jork Południe, za zasługi położone w krzewieniu polskich tradycji i w trosce o rozwój polskości wśród dzieci i młodzieży.  Dyplom wręczył księdzu Kubrakowi Prezes oddziału Nowy Jork Południe Kongresu Polonii Amerykańskiej, pan Franciszek Milewski. Trzeba dodać, że po przyjeździe z Polski, ks. Kubrak był lektorem w naszej parafii Św. Stanisława Kostki, zanim wybrał się do seminarium. Continue reading Gratulacje