Tag Archives: parafii

115 rocznica parafii – kazanie wprowadzające

Żalimy się, że w naszą pracę, w nasz trud, włożyliśmy tyle wysiłku, a tego nikt nie docenił, nie powiedział choćby prostego słowa – DZIĘKUJĘ…   Może sami nie używamy słowa – dziękuję – zbyt często, ale zauważamy jego brak, gdy na taką najprostszą formę wyrażenia wdzięczności MY oczekujemy.

Rok 2011 to rok szczególny w historii naszej parafii. Mija właśnie 115 lat od chwili jej powstania. Może nie jest to jakaś rocznica wymagająca obchodów, lecz jest to na pewno okazja, aby powiedzieć nasze DZIĘKUJĘ Panu Bogu za wszelkie dary, które przez te lata parafia nasza otrzymała od Ojca w niebie. Continue reading 115 rocznica parafii – kazanie wprowadzające