Tag Archives: pilegrzymka

Msza św przy relikwiach Ojca Pio

W sobotę, 23 lutego 2013 nasza parafia uda się z pielgrzymką do kościoła Św. Jana Chrzciciela (210 W. 31st Street Manhattan), gdzie znajduje się kilka relikwii Świętego Ojca Pio. O godzinie 18:00 (6 PM) będzie tam odprawiona msza święta w języku polskim z udziałem księży z naszej parafii. Kaznodzieją będzie O. Paweł Bielecki, kapucyn, pracujący na misjach w Libanie. Po mszy świętej będzie okazja ucałowania relikwi Św. Ojca Pio. Serdecznie zapraszamy do udziału. Niech nasza pielgrzymka będzie okazją do otrzymania specjalnego błogosławieństwa i uzyskania łask Bożych.

Pielgrzymka do relikwii O. Pio.

W sobotę 25 lutego 2012 nasza parafia po raz kolejny udała się z pielgrzymką do kościoła Ojców Kapucynów pw. Św. Jana Chrzciciela na Manhattanie, przy 210 W 31 Street, gdzie są relikwie świętego Ojca Pio. Była to kolejna pielgrzymka polska, zainicjowana przez naszą parafię dla całej nowojorskiej Polonii, aby pomóc w stworzeniu w tamtejszym kościele Sanktuarium Św. Ojca Pio. W pielgrzymce uczestniczyło blisko 60 osób, z których 40 pojechało autobusem zorganizowanym przez naszą parafię.  

Continue reading Pielgrzymka do relikwii O. Pio.

Pielgrzymka do Ojca Pio…

ppshrine W sobotę 24 września 2011 nasza parafia Św. Stanisława Kostki udała się z pielgrzymką do kościoła Ojców Kapucynów pw. Św. Jana Chrzciciela na Manhattanie, przy 210 W 31 Street, gdzie są relikwie świętego Ojca Pio. Jak wiemy pielgrzymka polska, która została zainicjowana przez naszą parafię dla całej nowojorskiej Polonii, ma pomóc w stworzeniu w tamtejszym kościele Sanktuarium Św. Ojca Pio.

Autobusem sprzed naszego kościoła pojechało ponad 40 osób. Na pewno drugie tylko znalazło się w kościele dojeżdżając metrem oraz autobusami i samochodami. Nasze spotkanie modlitewne rozpoczęło się od okazji do spowiedzi świętej, której słuchali ks. Paweł Bielecki, kapucyn, ks. Grzegorz Bliźniak, założyciel Misjonarzy Jezusa Miłosiernego oraz ks. Marek Sobczak CM. O godzinie 18 rozpoczęła się msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. Paweł, a koncelebrował ks. Jan Urbaniak. Ks. Grzegorz i ks. Marek po spowiedzi musieli udać się w inne miejsce.

Continue reading Pielgrzymka do Ojca Pio…

Pielgrzymka do amerykańskiej Częstochowy

 Parafia św. Stanisława Kostki organizuje w niedzielę 31 października 2010 pielgrzymkę do Amerykańskiej Częstochowy na Uroczystość Wszystkich Świętych. Wielu z naszych parafian ma swoich bliskich lub przyjaciół, którzy spoczywają na tamtejszym cmentarzu. Dlatego pragniemy wam pomóć dotrzeć na to szczególne miejsce, a ofiary złożone w czasie tej pielgrzymki pomogą naszej parafii, o którą wszyscy jesteśmy zatroskani. Wyjazd dnia 31 października 2010 wyjazd o godz. 8.30 rano z ulicy Humboldt przy kościele, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy św. o godz. 12.30 i procesji na cmentarzu.  Cena biletu $35 do nabycia w biurze parafialnym.