Tag Archives: Popieluszko

Dzień Bł. ks. Popiełuszki

W niedzielę 20 października 2013 roku, w 35. rocznicę pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II oraz 29. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie odbyła się uroczysta msza św. dziękczynna. Przewodniczył jej ks. Marek Sobczak CM, a koncelebrowali ks. Jan Urbaniak CM oraz ks. Józef Szpilski CM, kapelan Fundacji Jana Pawła II w Nowym, który również wygłosił kazanie. Na mszy św. obecni byli przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej wraz z przewodniczącym Frankiem Milewskim, członkowie Ligi Morskiej z pocztami sztandarowymi, harcerze, członkowie Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku, parafianie i goście. Po mszy świętej, przy eskorcie nowojorskiej policji, odbył się przemarsz ulicami polskiej dzielnicy do pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na Skwerze imienia polskiego

Continue reading Dzień Bł. ks. Popiełuszki

Msza św. ks czci Bł. Ks. Popiełuszko

Fundacja Jana Pawła II w Nowym Jorku zaprasza na mszę św. ku czci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, która będzie odprawiona w naszym kościele w niedzielę, 20 października o godzinie 11:30. Po mszy świętej oficjalnym pochodem przejdziemy pod pomnik Bł. Ks Jerzego przy Nassau i Bedford Ave., gdzie będzie uroczysta Akademia z udziałem wielu zaproszonych gości. W uroczystościach wezmą udział dzieci szkół polonijnych, harcerze, weterani, Liga Morska, członkowie Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku oraz reprezentacji Kongresu Polonii Amerykańskiej i innych organizacji społecznych.

Msza św. ku czci Bł. ks. Jerzego

popil1 W niedzielę 21 października 2012 roku, w 34. rocznicę pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II oraz 28. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie odbyła się po raz kolejny uroczysta msza św. dziękczynna. Przewodniczył jej ks. Jarosław Lawrenz CM, kapelan Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku, a koncelebrowali ks. Marek Sobczak CM, proboszcz i ks. Łukasz Sztorc CM. Kazanie niedzielne wygłosił ks. Jan Urbaniak CM. Na mszy ś. obecni byli przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej wraz z przewodniczącym Frankiem Milewskim, członkowie Ligi Morskiej z pocztami sztandarowymi, harcerze, członkowie Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku, parafianie i goście. Po mszy świętej, przy eskorcie nowojorskiej policji, odbył się przemarsz ulicami polskiej dzielnicy do pomnika ks. Jerzego Popiełuszki na Skwerze imienia polskiego duchownego zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa. Continue reading Msza św. ku czci Bł. ks. Jerzego

Msza św. ks czci Bł. Ks. Popiełuszko

Fundacja Jana Pawła II w Nowym Jorku zaprasza na uroczysta mszę św. ku czci Błogosławionego Jana Pawła II oraz Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, która będzie odprawiona w naszym kościele w niedzielę, 21 października o godzinie 11:30. Po mszy świętej oficjalnym pochodem przejdziemy pod pomnik Bł. Ks Jerzego przy Nassau i Bedford Ave., gdzie będzie uroczysta Akademia z udziałem wielu zaproszonych gości. W uroczystościach wezmą udział dzieci szkół polonijnych, harcerze, weterani, Liga Morska, członkowie Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku oraz reprezentacji Kongresu Polonii Amerykańskiej i innych organizacji społecznych.

Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki

jpop W dniu rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, przypada również jego wspomnienie liturgiczne.
Zachęcamy do modlitwy przy relikwiach ks Jerzego, które znajdują się w naszym kościele. Słyszy się coraz częściej, że przez jego wstawiennictwo modlący otrzymują wyproszane przez Niego łaski. Msze święte w naszym kościele są o godz 6.30, 7.00, 8.00, 19.00.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami.

Continue reading Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Homage to the Blessed Father Jerzy Popieluszko

Today, October 16, 2011 we gave homage to the Blessed Father Jerzy Popieluszko on the 27th anniversary of his martyrdom. The celebrations began at the Fr. Jerzy Popieluszko Memorial, which was dedicated in 1990 in Greenpoint, Brooklyn, opposite the intersection of Bedford and Nassau Aves.
The ceremony of prayer and reflection began with an introduction by Mr. Michael Pajak, the President of the New York Foundation of John Paul II and the initiator of the construction of the monument to Fr. Jerzy Popieluszko. After the welcome, a prayer was said by Fr. Mark Sobczak, CM, the Pastor of the St. Stanislaus Kostka Parish in Brooklyn.

Continue reading Homage to the Blessed Father Jerzy Popieluszko

Uroczystości przy pomniku ks. Popiełuszko

POPIELUSZKO2011 (17) Dzisiaj, 16 października 2011 oddaliśmy hołd Błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszko w 27 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, który ustawiony został tutaj w 1990 r. na brooklyńskim Greenpoincie przy Bedford i Nassau.

Spotkanie modlitewno refleksyjne rozpoczął pan Mieczysław Michał Pająk, Prezes nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II oraz inicjator budowy pomnika ks. Jerzego Popiełuszko na Greenpoint. Po przywitaniu przybyłych i wprowadzeniu w temat uroczystości, modlitwę odmówił ks. Marek Sobczak, CM, proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Brooklynie. Następnie swój program przedstawiły dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Henryka Sienkiewicza z południowego Brooklynu, opowiadając o życiu ks. Jerzego oraz śpiewając znaną pieśń o Ojczyźnie.

Continue reading Uroczystości przy pomniku ks. Popiełuszko

Zaproszenie na uroczystą mszę św. koncelebrowaną

popieluszko monumentW niedzielę 16 października o godzinie 11:30 będzie odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana z okazji dnia wyboru Bł. Jan Pawła II, papieża Polaka, na Stolicę Piotrową, jak również ku czci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Fundacja Jana Pawła II zachęca wszystkich do zgromadzenia się przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki na rogu Bedford i Nassau Ave. na Greenpoincie o godzinie 10:30 na krótki program ku czci ks. Jerzego i wspólne modlitwy. Później będzie przemarsz do kościoła Św. Stanisława na uroczystą mszę św.ku czci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Msza święta za Ojczyznę

Rok 2011 to rok 115 rocznicy istnienia naszej parafii. Pragniemy go ofiarować Bogu, jako dar dziękczynienia za wszelkie dobro, które przez te lata parafia nasza otrzymała on Ojca w niebie.

Jednym z elementów naszego dziękczynienie będzie ofiara mszy świętej składana poprzez pośrednictwo błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko,  którego relikwie pierwszej klasy, mamy zaszczyt przechowywać w naszym kościele w pięknym granitowym relikwiarzu.

Tę specjalną mszę świętą będziemy sprawować w intencjach Ojczyzny, tak jak czynił to bł. ks. Jerzy za swojego życia. Continue reading Msza święta za Ojczyznę

Blessed Jerzy Popieluszko, relics, prayer

We encourage everyone to pray through the intercession of Blessed Father Jerzy Popiełuszko.  Special folders containing prayers can be found in the first pew of our church closest to the reliquary of Fr. Jerzy.  We ask that you take advantage of them, but please do not take them home.  In the coming weeks we are planning to set up a journal in which people will be able to list blessings obtained through the intercession of Fr. Jerzy and his relics.

Dzień Błogosławionego Księdza Jerzego

Dzisiaj, 19 października przypada 26 rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszko. Po raz pierwszy jest to także dzień liturgiczny dedykowany błogosławionemu księdzu Jerzemu W niedzielę 17 października podczas mszy świętej o godzinie 11:30 byliśmy świadkami pięknej uroczystości wprowadzenia do naszego kościoła i osadzenia w graniowym relikwiarzu relikwii pierwszej klasy Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Continue reading Dzień Błogosławionego Księdza Jerzego

Reliquary of Blessed Father Popieluszko

On Sunday October 17, 2010 our parish were blessed with ceremonial reception of the relics of Blessed Father Jerzy Popieluszko. The ceremony started with hundreds of people gathered at the Jerzy Popieuszko Square in Greenpoint. Participating in the commemorative ceremony conducted near Greenpoint’s McCarren Park were Michael Pajak, president of the New York Chapter of the John Paul II Foundation and members of the organization,  Frank Milewski, president of the Downstate N.Y. Division of the Polish American Congress,  members of the Sea League of America, Liga Morska, dressed in uniforms and with Polish and American flags and emblems, provided the honor guard, members of Polish Supplementary School of Maria Konopnicka,  Polish scouts and children. Continue reading Reliquary of Blessed Father Popieluszko

19 października

LITURGICZNE WSPOMNIENIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI – 19 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

 W tym roku po raz pierwszy, 19 października obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzień Jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji 6 czerwca 2010 r. dniem narodzin ks. Jerzego dla nieba.

Uroczysta Msza św. w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, odprawiona zostanie o godz. 19.00. Po mszy odmówiony zostanie różaniec z bł. ks. Jerzym w intencji Ojczyzny. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w tym szczególnym dniu!

BIOGRAFIA