Tag Archives: Program wspierania parafii

Program Wspierania Parafii

Jeden Duch, Jedna Dusza, Jedna  Wspólnota parafialna”…    Parafia p.w. Świętego Stanisława Kostki ogłasza rozpoczęcie ważnego programu, który ma poprawić współpracę naszej katolickiej Wspólnoty. Program Wspierania Parafii, przygotowany przez Biskupa Diecezji, jest okazją dla wiernych wszystkich parafii, aby stanąć ramię w ramię, w jednym Duchu, we wspólnej trosce o swoją parafię, jak przystało na praktykujących katolików. Zadaniem naszej wspólnoty wiary jest wyrażenie troski o naszą parafię poprzez dzielenie się w doskonalszym stopniu swoim czasem, uzdolnieniami oraz finansami. Do uczestnictwa w tym Program zachęcani są wszyscy parafianie i korzystający z naszego kościoła.  Niech nasza wiara zachęci nas do tej jedności w trosce o naszą parafię. Continue reading Program Wspierania Parafii